השלב הבא של תגמול נזילות

in #blockchain3 years ago

изображение.png

חג המולד הגיע מוקדם למחזיקי המחזיקים. אנחנו פשוט השקנו את השלב הבא של לשמור וtbtc נזילות תגמול על Uniswap!

במשך ארבעת השבועות הבאים, TBTC/ETH LPs ירוויח לשמור על 50k בשבוע , לשמור KEEP/ETH LPs ירוויח 150k לשמור בשבוע, ו LPs KEEP/TBTC — שאני אוהב לקרוא הבריכה של hodler — ירוויח 200k לשמור בכל שבוע. לא רע.

התגמולים הם על פני כל LPs Uniswap שנועל האסימונים שלהם בלוח המחוונים לשמור. תקליטורים שלא נועלים את אסימוני הדיקור המותניים שלהם לא מרוויחים תגמולים, וכמו יותר קרנות מופקדות, התשואות לכל דיקור מותני יפחתו.

זו הזדמנות נהדרת לעובדי צוות לעתיד שלא חסכו נתח מינימלי להפעלת קשרית במיינט. אתה יכול להיכנס לבריכות הגמול האלה עם מעט כמו 1 לשמור וETH לגז.

כדי להתחיל להרוויח פרסים, להפקיד בבריכות היוניסוואפ המתאימות

https://info.uniswap.org/pair/0x854056fd40c1b52037166285b2e54fee774d33f6
https://info.uniswap.org/pair/0xe6f19dab7d43317344282f803f8e8d240708174a
https://info.uniswap.org/pair/0x38c8ffee49f286f25d25bad919ff7552e5daf081

ולבקר דף הנזילות לוח המחוונים לנעול אסימוני LP שלך.

שים לב כי פרסים אלה הם על גבי כל תגמולי נזילות שנצברו כחלק לשחק לתמיד. אם אתה כבר שומרKEEP/ETH עם שלך משחק על זכיות נצחונות, לקחת את אסימוני דיקור אל לוח המחוונים ואתה יכול פעמיים לטבול

לאחר 4 השבועות הראשונים של התגמולים, התגמולים יוקצו על בסיס שבועי. אנחנו מתרגשים לשתף פעולה עם הקהילה להקים תהליך תגמולים בבעלות קהילתית יחד, ולהמשיך לגדול לשמור וTBTC בשנה החדשה!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65128.13
ETH 3549.36
USDT 1.00
SBD 2.48