Warren i inni

in blockchain •  last year

Chłopaki zaczynają uświadamiać sobie jakie zagrożenie dla systemu bankowo -rządowego się pojawia.Dziś zauważają to niektórzy bankowcy politycy jeszcze nie.Ale robi się ciekawie

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi, I just followed you :-) Follow back and we can help each other succeed! @hatu