Blockchain -maszyna zaufania i oszczędności

in blockchain •  last year

Właściwie wszystko na ten temat zawarte jest w tytule.
Wiele osób w branży kryptowalutowej określa blockchain jako maszynę zaufania .MI od jakiegoś czasu nasuwa się mniej nagłośniona funkcja.Ewidentnie wykazane możliwości ograniczenia kosztów w wielu sferach życia.
Oszczędności wynikające przede wszystkim z możliwości eliminacji ogromnej masy pośredników nie wnoszących żadnej wartości.Koniec z pasożytami, czyż nie jest to piękne.Proces wdrażania tych oszczędności napotykał będzie ogromny opór ze strony sił zła.Jednak nieubłaganie siła zmierza tylko w jednym kierunku.Trafna wydaje mi się analogia -blockchain przejdzie jak walec i zmiażdży stare układy.Po drodze spotka przeróżne przeszkody ,będzie jak z każdą ideą najpierw trzeba ją wyśmiać , poźniej zwalczać, a na koniec się przyłączyć.Technologia wyeliminuje wiele półprawd oszustw i manipulacji.Jest szansa że świat wróci do normalności.Niesamowita historia ?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @apthink! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!