Kí sự đầu tư . ( ngày 2) Investment note ( day 2 )

in #bloc2 years ago (edited)

Sau ngày đầu tiên thất bại ê chề thì ngày hôm nay cũng vậy tôi bị cám dỗ bới chiếc giường thân yêu đi làm về là nằm vật ra hic hic . Cũng 1 phần tôi phải đi học tiếng trung nữa mới buồn chớ . hic hic .
Nhưng không sao đó cũng là bước đầu cho tôi kaka .
Diểm nhanh qua thông tin thị trường chứng khoán đặc biệt là những con hàng tôi đã và đang tìm hiểu nhá .

 • ROS đúng như dự đoán đã về 2.88 khá thơm
 • HPG vẫn giá đang rất cao
 • REE thì đang chuẩn bị vào vùng an toàn nói chung là khá ok các bồ ạ
  VN-INDEX 855.08 (6.61 0.77%)
  Quy chung theo nhận định cá nhân thì có lẽ các nhà đầu tư cá nhân đã đang chốt lời từ vụ 13/3 rồi . hehe

image.png
Không lan man nữa quay ra là nay còn
-100k tiền mặt
-200k thẻ
-419k app
tổng cộng 719k

After the first day of failure, so today I was tempted by the bed to return home and work hard. Also part of me had to study Chinese to be sad. cry .
But that's okay that's the first step for me kaka.
Quickly look through the stock market information especially the goods I have been researching.

 • ROS as expected has returned 2.88 quite fragrant
 • HPG price is still very high
 • REE is preparing to enter a safe area in general which is quite ok guys
  VN-INDEX 855.08 (6.61 0.77%)
  As a general rule, individual investors may have been taking profit since March 13. hehe

image.png

No more rambling, turning out now
-100k cash
-200k card
-419k app
Total 719k

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.07
JST 0.047
BTC 39181.22
ETH 2892.29
USDT 1.00
SBD 4.37