Dont be afraid of the fork / Nebojme se rozvětvení

in bitcoin •  last year

Bitcoin.png

My reaction to Bitcoin Cash: I think better when new currency is created by the fork of existing one than when It starts from the block genesis. I do not have to buy a new currency, I've been holding it since the start. Let Bitcoin forks, when the sum of values of the new currencies reaches higher than the original currency. More currencies, more functionalities, more use, higher prices than the original price.

Moje reakce na Bitcoin Cash: Povazuju za lepsi, kdyz nove meny vznikaji forkem existujicich men, nez kdyz startuji z genesis bloku. Nemusim novou menu nakupovat, drzim ji od samotneho startu. Klidne at se Bitcoin forkuje dal, pokud v souctu nove meny dosahnou vyssi hodnoty nez mena puvodni. Vice men, vice funkcnosti, vice vyuzi, vyssi soucet cen nez byla cena puvodni.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

... a více peněz do kapsy, že? No zatím BCC jede nahoru. Po tom, co jsem četl na arboletu, doufám v nějaké pěkné ustálení kolem 400-500$, ať se mi něco málo přičte na arbolet účet :-).