You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bitcoin'in AYI veya BOĞA Piyasasına Dair

in #bitcoin4 years ago

Ben genelde haftalık gibi uzun zaman aralıklarında takip etmeyi seviyorum. Daha önce RSI 55 geçilmiş ve tekrar düşmüş. Bu sefer de 2 kez deneyip sağlıklı bir yükseliş yaşaması için gerekli yakıtı alacağını tahmin ediyorum. (logaritmik olarak geçmemiş ama denemiş :) )

Sort:  

Hocam büyük resmi görmek yatırım yaparken her daim yardımcı oluyor. Logaritmik bakmak ise fiyat değişiminin görülmesi açısından ayrı bir bakış açısı ve önemli benim için. Umarım yakıtı fuller de milletin yüzü güler çok yordu piyasa :D

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19284.99
ETH 1311.39
USDT 1.00
SBD 2.44