Bu Coin İşleri Keriz Silkelememi

in #bitcoin5 years ago

Bilindiği üzere ülkemizde kolay yoldan zengin olma fikri baya bir yaygın, hal böyle olunca coin işlerini duyan ve kısa zamanda bu işlerden zengin olmak isteyen bir çok insan türedi. Çeşitli spekülasyonlara kanarak parasına bu piyasada yön veren sözde yatırımcılar ellerinden olanları da kaybedip çoğunlukla hüsrana uğruyorlar. 2017 Ekim - Aralık ayları arasında piyasaya giren kişilerin çoğu bu işlerden az - çok para kazandı. Ama 2018 şubat ayından itibaren girenlerin yüzde 80'i maalesef balinalara yem oldu. Artık hold da bir işe yaramıyor. İlerde yarar mı oda meçhul.

740x479-diyanet-islerinden-bitcoin-aciklamasi-1511882166529.jpg

Piyasaya her gün yeni bir sürü alt coin giriyor ve yüzde 95'i belli bir süre sonra çöp olup gidiyor. Şu şartlar altında bence hiç bir coinin icosuna katılmak mantıklı değil. Günlük bazda al- sat yaparak belki bir miktar para kazanılabilir ancak onun dışında hold olayı insanları iflasa sürükleyebilir. Hem zamandan kaybedersiniz hem de sağlığınızdan olursunuz.

Sort:  

Congratulations @youshouldseeit! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.027
BTC 28444.79
ETH 1822.63
USDT 1.00
SBD 2.79