Śniadanie z Bitcoinem #25

in #bitcoin2 years ago

Wyjątkowo w czwartek (tj. jutro 14.06.18) o 10:00 #ŚniadanieZBitcoinem odcinek 25, moim i Lecha Wilczyńskiego, gościem specjalnym będzie Rahim Blak influencer, który zasłynął ostatnio stworzeniem swojego tokena personalnego.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10729.70
ETH 352.74
USDT 1.00
SBD 0.96