Śniadanie z Bitcoinem #24 - bitcoin w KNF

in bitcoin •  last year 
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Cześć Szczepan, widzę, że wróciłeś.

Może jakiś konkurs dla społeczności Steemit Polska? :)