Śniadanie z Bitcoinem #23 - gość specjalny: Rafał Zaorski

in #bitcoin2 years ago

Naszym gościem był jeden z najsławniejszych polskich traderów, Rafał Zaorski. Rozmawiamy o cenie bitcoina i krypto, sytuacji rynkowej, nowym projekcie ustawy prostej spółki akcyjnej i tokenizacji.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10729.70
ETH 352.74
USDT 1.00
SBD 0.96