Bitcoin ve Diğer Kripto Paralar için Terimler Sözlüğü

in #bitcoin4 years ago (edited)

Kripto para dünyasına giriş kapısı birçok insan için Bitcoin oluyor. Kullanıcılar ilk Bitcoin’lerini aldıktan sonra ise kısa zamanda birçok başka kripto para olduğunu fark ediyor ve bunları araştırmaya başlıyor. Bu araştırmalar sırasında ise ilk defa duydukları veya bir türlü anlamlandıramadıkları birçok kelime ile karşılaşıyorlar. Benim de birçok arkadaşım aynı dertten muzdarip olduğu için en çok kullanılan bazı terimleri ve anlamlarını listelemek istedim.

Address: Kripto para dünyasında ödeme yapmak veya ödeme almak için kullanılan alfanumerik karakterler bütününe verilen isimdir. Public (Genel) ve Private (Özel) olarak genellikle iki tip adres bulunmaktadır. Ödeme almak veya ödeme yapmak için public adres kullanılırken kimseye göstermemeniz ve vermemeniz gereken adres ise private adrestir. Private adresin bir şekilde deşifre olması tüm kripto paralarınızın çalınmasına neden olabilir.

Arbitraj: Fiyatın düşük olduğu yerden satın alıp, yüksek olduğu yerde satarak kar etmeyi amaçlamaya verilen isimdir. Arbitraj yaparken amaç farklı borsalardaki fiyat farklılıklarından yararlanarak kar etmeye çalışmaktır.

ATH (All Time High): Bir kripto paranın çıktığı en üst fiyatı belirtmek için kullanılır.

Bear veya Bearish: Bear ve Bearish kelimeleri de çok sık kullanılmakla birlikte aynı anlama gelirler. Yatırımcıların gözünden bakıldığında fiyat hareketinin aşağı yönlü olacağı beklentisini ifade etmektedirler.

Block: Blockchain üzerindeki her bir bloğa verilen isimdir.

Blockchain: Dağıtık yapıda çalışan bir veri tabanı olarak düşünülebilir. İki ve daha fazla bloğun birbirine eklenmesiyle oluşur. 

Bull veya Bullish: Bull ve Bullish kelimeleri çok sık kullanılmakla birlikte aslında aynı anlama gelmektedir. Yatırımcıların gözünden bakıldığında fiyat hareketinin yukarı yönlü olacağı beklentisini ifade ederler.

cBTC: Bir Bitcoin'in yüzde birine verilen isimdir. (0.01 BTC)

Confirmation (Onay): Bir adresten başka bir adrese kripto para ile ödeme yapıldığında iki adres arasındaki transferlerin onaylanmasına denir. Genellikle tek bir onay alındığında para hesaba ulaşmış olsa da 3 veya daha fazla onay ile birlikte borsalar ve cüzdanlar tarafından kullanılabilir bakiye olarak gösterilirler.

Difficulty (Zorluk): Blockchain'e yeni bir blok eklenebilmesi için bir algoritmanın bilgisayarlar tarafından çözülmesi gerekmektedir. Bu algoritmanın zorluk seviyesinin değiştirilmesi ise o algoritmanın çözülmesi için gereken sürenin artması veya azalmasını sağlamaktadır. Zorluk seviyesi yazılımsal olarak değişir ve algoritmayı çözecek işlem gücü arttıkça zorluk seviyesi de artar.

DIP: Bir kripto paranın düştüğü en alt fiyatı belirtmek için kullanılır. Dip kelimesi ATH'den farklı olarak tüm zamanlar yerine belirli bir zaman aralığı için kullanılmaktadır.

DUMP: Bir kripto paradan toplu halde çıkış yapılması anlamına gelir. DUMP gerçekleşen kripto paranın fiyatında ani bir düşüş meydana gelir.

Falling Knife: Özellikle Forex piyasalarında gözüme çarpan bu terim "never catch a falling knife" olarak kullanılır. Asla düşmekte olan bıçağı tutma olarak çevirebileceğimiz bu terimin anlamı ise düşmekte olan fiyatı görüp ucuzdan alma isteğiyle acele hareket etme olarak açıklanabilir. Bunun nedeni ise kripto paranın düşüş eğiliminin ne kadar süreceğinin bilinmemesi ve aldığınız noktadan çok daha aşağıya düşmesi durumunda ucuzdan almak yerine pahalıdan almış olacak olmanızdır.

Fiat: Fiat kelimesi Türk Lirası veya Dolar gibi devletler tarafından basılmış para birimleri için kullanılır.

FOMO (Fear of Missing Out): Bu kelimeyi daha önce duymuş olabilirsiniz. Özellikle bazı sosyal medya kullanıcılarındaki bağımlılığı ifade ederken kullanılan FOMO, bir şeyleri kaçırma korkusunu ifade etmektedir. Kripto para dünyasında ise yükselişe geçen bir kripto paranın yükselişini kaçırmaktan korkmak olarak kullanılmaktadır.

Fork: Çatallanma anlamına gelen fork kelimesi blockchain'in belli bir sayısından sonra alternatif bir versiyonunun oluşturulmasına denir. Fork ile birlikte forkun yapıldığı blockchain ikiye ayrılır ve kendi yollarına devam ederler.

FUD (Fear, Uncertainty and Doubt): Bu kelime özellikle halkla ilişkiler, politika ve pazarlama gibi alanlarda çok sık kullanılır. FUD genel olarak bir strateji olarak düşünülebilir. Kasıtlı olarak algılamayı etkilemesi için yanlış bilgi yayılır veya insanları şüphede bırakmak amaçlanır.

Green & Red Dildo: Mum (candlestick) grafikleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu grafiklerde çıkışlar yeşil, düşüşler ise kırmızı renkle gösterilir. Green (yeşil) dildo seçili olan zaman aralığı içinde tek bir çubuk halinde ani çıkışı ifade eder. Red (kırmızı) dildo ise tek bir çubuk halinde ani düşüşü ifade eder.

Hodl: Alınmış olan kripto paranın elde tutulması ve satılmaması anlamına gelir.

mBit: Bir Bitcoin'in binde birine verilen isimdir. (0.001 BTC)

PUMP: Bir kripto paranın toplu halde alınması anlamına gelir. PUMP gerçekleşen kripto paranın fiyatında ani bir çıkış meydana gelir.

Satoshi: Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto'nun adından gelir ve 1 Bitcoin'in yüz milyonda birine verilen isimdir. (0.00000001 BTC) Genellikle Bitcoin dışındaki kripto paraların ticareti sırasında fiyat belirtmenin daha kolay anlaşılabilmesi için kullanılır.

Scalping / Scalper: Scalping anlık fiyat dalgalanmalarından kazanç sağlamaya yönelik işlemlere verilen isimdir. Scalper ise bu işlemleri yapan kişilere denir. 

Örnek olarak 60.000.- TL iken 1 BTC aldığınızı varsayalım. Fiyat 60.100.- TL'ye geldiğinde satış yapıp, fiyat tekrar düştüğünde BTC'yi geri almaya scalping deniyor. Scalping işlemlerini bilinçli veya bilinçsiz olarak hemen hemen herkes yapmaktadır. Deneyim sahibi olmadan scalping yapmaya çalışmamak tavsiye edilir çünkü fiyat dalgalanmaları bir noktadan sonra aşağıya veya yukarıya doğru hareket etmeye başlayacaktır. Bu noktada yanlış pozisyon almışsanız kaybınız fiyatın hareket hızına göre değişecektir.

Volatil: Piyasanın dalgalanmaya müsait olmasına verilen isimdir.

uBTC: Bir Bitcoin'in bir milyonda birine verilen isimdir. (0.000001 BTC)

Weak Hands (Zayıf Eller): Özellikle vadeli işlem ve Forex piyasalarında kullanılan bir terimdir. Weak Hands olarak bahsedilen kişiler çoğunlukla yüksek fiyattan satın alıp düşük fiyattan satma eğiliminde olurlar. Fiyat değişimlerinden kolayca korkarlar.

Whale (Balina): Çok büyük miktarda kripto veya nakit paraya sahip olan kişiler için kullanılır. Bu kişilerin önemli olmalarının nedeni ise tek başlarına veya grup olarak yaptıkları satın alımlar ya da satışlar yoluyla borsalarda manipülasyon yapabilmeleridir.

----------

Not: Yukarıda listelediğim kelimeler doğrudan uzmanı olmadığım bir alana ait. Bu nedenle hatalı bir açıklama yapmışsam şimdiden özür dilerim. 


Image Resource

Pixabay.com - CCO Creative Commons

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by suhayunus from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 0.52 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.