Bitcoin ve Altcoin Dominance Arasındaki Korelasyon Durumu / Correlation Between Bitcoin and Altcoin Dominance

in #bitcoin4 years ago

Selam arkadaşlar;

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve değerlendirmeler Yatırım Danışmanlığı Kapsamında DEĞİLDİR.

Piyasadaki BTC dominance- Altcoin dominance ilişkisini anlamak adına bir grafik hazırladım. Grafik www.coinmarketcap.com dan alınmıştır. Grafikte görülen kırmızı trendler BTC'nin, lacivert olanlar ise Altcoin tarafının takip ettiği direnç ve desteği gösteriyor. BTC dominance desteği aşağı yönlü kırıldığında Alt sezonunun hakim olduğunu görüyoruz. Mevcut durumda ise BTC %45 olan dominance direncini yukarı kırmış. Eğer %45 direncini yeniden test eder ve onay alırsa dominance yukarı hareketine davem edecektir. Olası durağı dire %60 seviyesi olarak görünüyor. Bu süre zarfında Altcoinlerde baskı devam edecektir.


btc dominance.PNG

ENG

The investment information, comments and evaluations contained herein are NOT IN Investment Advisory.

I made a chart to understand the BTC dominance- Altcoin dominance relationship in the market. The graphic is taken from www.coinmarketcap.com. The red trends in the charts show the resistance and support that BTC has followed by the navy blue ones. We see that the bottom season is dominant when the BTC dominance support breaks downwards. In the current situation, BTC has broken the dominance resistance of 45%. If the 45% resistance is retested and gets approval, the dominance will move up. A possible stoppage seems to be a 60% level. In the meantime, sales pressures on Altcoins will continue.

Sort:  

We are waiting eagarly for bull run

on numara analiz

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 21447.22
ETH 1699.20
USDT 1.00
SBD 2.88