Rafał prostuje Bitcoina: Fork Bitcoin ABC/Cash/whatever

in #bitcoin3 years ago (edited)

(Tym razem ściana tekstu ;])


Jesteśmy atakowani informacjami o nadchodzącym nieuchronnym forku.
Giełdy deklarują wsparcie dla potencjalnej nowej waluty lub nie.
Pojawiają się sprzeczne informacje na temat tego co może się stać oraz jak można (lub nie) stać się posiadaczem i użytkownikiem nowo powstałej waluty.

Tym wpisem chciałbym zebrać najważniejsze informacje razem i rozwiać niejasności.

Czym jest hardfork?     

Hardfork jest podziałem sieci na dwie (lub więcej) gałęzi, w których panują niezgodne ze sobą zasady konsensusu. Oznacza to, że bloki wykopane zgodnie z jednym forkiem są nieprawidłowe w drugim. Dzięki temu kolejne budowane bloki nie odwołują się już do bloków z "forka obok" i łańcuchy bloków wydłużają się niezależenie od siebie.     
Jeżeli jednak nie zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany w transakcjach, to transakcje na monetach wykopanych przed powstaniem forka które wykonamy w jednym forku są również prawidłowe w drugim forku. Takie zachowanie obserwowaliśmy przy powstaniu forka ETH/ETC.

Jak się zabezpieczyć?     

Wszystkie monety wykopane przed powstaniem forka są obecne i dostępne w obu forkach. Tak więc aby mieć dostęp do monet w nich obu, najlepiej trzymać je w swoim portfelu (niektóre giełdy i serwisy już potwierdziły że NIE będą wspierać nowo powstałej waluty). W chwili obecnej nie ma znaczenia, czy nasz portfel obsługuje nowy fork czy nie - chodzi tylko o przetrzymanie monet przed wystąpieniem forka w dostępnym dla nas miejscu (tam, gdzie mamy dostęp do kluczy prywatnych), nie polegając na zewnętrznych serwisach.   

Co później?

Zgodnie z opisem nowej waluty (https://www.bitcoincash.org/) zmieniony został sposób generowania transakcji, przez co transakcje z nowej sieci nie będą prawidłowe w sieci obecnej. Dzięki temu uniknie się zamieszania jakie mieliśmy przy forku ETH/ETC.   
Wystarczy więc zaimportować do portfela nowej waluty klucz/klucze prywatne do adresu na który przesłaliśmy środki przed forkiem aby mieć do nich dostęp.
Czy to faktycznie tak zadziała będziemy wiedzieli dopiero po pierwszych blokach w nowym forku - powinien on zawierać tylko transakcje w nowym formacie.

  Najprostsze rozwiązanie.

Wydaje mi się, że najlepszą metodą jest użycie jednego ze sposobów wygenerowania nowego adresu (lub adresów, w zależności od potrzeb) i zapisanie/wydrukowanie klucza prywatnego. Wszystkie obecnie używane wallety dają możliwość importowania pojedynczych adresów przez import klucza prywatnego. W ten sposób po forku możemy łatwo i wygodnie zaimportować adresy do portfela nowej waluty i wysłać środki tam, gdzie ich potrzebujemy.
Dla pojedynczego adresu możemy użyć znanego https://bitaddress.org/, jeżeli chcemy mieć HD to można użyć https://iancoleman.github.io/bip39/  
Oczywiście, zgodnie z kryptoparanoją całość ściągamy sobie na pendrive z githuba i generujemy/drukujemy na komputerze bez odstępu do sieci uruchomionym z liveCD :)

  Kiedy ten fork? 

Zgodnie z informacją na stronie https://www.bitcoincash.org/ fork ma nastąpić Fork Date: 2017-08-01  12:20 p.m. UTC czyli po naszemu o 14:20 we wtorek 1. sierpnia.

  A co ja na to? 

Moim zdaniem, ten fork jest totalnym nieporozumieniem i ostatnim podrygiem Bitcoin Unlimited.
Nie wprowadzając żadnych zmian w mechanizm regulacji trudności fork ten przy przewidywanej 20% mocy obecnej sieci będzie miał blok co 50 minut (zamiast 10) a pierwsza regulacja trudności przyjdzie dopiero po 70 dniach, po których blok nadal będzie wpadał co ponad 12minut zamiast 10. Przewiduję szybkie odejście górników od nieopłacalnej waluty i naturalną, ale powolną śmierć w męczarniach ;]

  Czegoś zabrakło? Coś uzupełnić? Zapraszam do komentowania. 

Sort:  

Pojawiły się obawy, że nowe portfele obsługujące BCC mogą być scamem i przekazywanie niepotwierdzonym programom kluczy prywatnych może kończyć się utratą środków na łańcuchu BTC, stąd chyba najpewniejsze rozwiązanie jest takie jakie zaproponowali w Electrum:

"Therefore, after the BCC fork, but before you enter a seed or
private key in a BCC wallet, you should move all your funds to a new
Electrum wallet, with a new seed. You will still be able to use the
old seed or private key with BCC, because BCC has replay
protection. Wait until your funds are confirmed in your new Bitcoin
wallet, before you enter the old private key in a BCC wallet. This
will protect your BTC funds from rogue/untrusted software."

Sugerujesz jak najszybszą sprzedaż zforkowanych tokenów ABC/Cash?

Będzie hype jak zawsze a potem freefall. Nie widzę innej opcji. Tylko że "hype" będzie ciężko wywołać z blokami co godzinę i wymaganymi 6 potwierdzeniami na giełdzie XD

hype juz jest na opcjach BCC

Ok, a co dalej z prawilnym bitkiem? Pozostaje tylko północ, czy najpierw południe, a później powolna góra?

Nie wiedzę powodu do spadków. Raczej do góry bo przecież "nowoforkowe" monety szybko będą zbywane. Za BTC zapewne.

Congratulations @rav3npl! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Poprawiłem link do bitaddress.org ;]

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12932.68
ETH 409.20
USDT 1.00
SBD 1.00