Oświadczenie M.Plebana o BitmarkeciesteemCreated with Sketch.

in bitcoin •  2 months ago 

No więc wg mnie początek końca BitMarketu to sam moment sprzedaży/kupna BM przez Kwadrata

https://bithub.pl/wiadomosci/bitmarket-oswiadczenie-michala-plebana/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!