PL/ EN -- Darmowa kopalnia Bitcoin / Free Bitcoin mine --

in bitcoin •  last year

HashBitMining

PL. Niedawno wpadłem na ciekawą propozycję darmowej kopalni Bitcoin. Wystarczy wejść i się zarejestrować, podać adres swojego portfela Bitcoin i kopanie rozpocznie się autoamtycznie z prędkością 150 GH/s. Wystarczy poczekać kilka min aby się przekonać, że wydobywamy Bitcoin. Można również dokupić prędkość, żeby kopać szybciej. Gwarantowana i darmowa prędkość to 150 GH/s, które otrzymujemy za free. Myślę, że to ciekawe rozwiązanie dla kryptomaniaków, którzy nie chcą słyszeć hałasu koparki w domu. Proste i darmowe oraz ciche rozwiązanie. Polecam.

Wystarczy kliknąć link poniżej i zarejestrować się.


EN. Recently I came up with an interesting proposal for a free Bitcoin mine. Just enter and register, enter the address of your Bitcoin portfolio and digging will start automatically at 150 GH / s. Just wait a few minutes to see that we're mining Bitcoin. You can also buy speed to dig faster. Guaranteed and free speed is 150 GH / s, which we get for free. I think that this is an interesting solution for cryptanics who do not want to hear the noise of the excavator at home. Simple and free and quiet solution. I would recommend.

Just click the link below and register.

hand_gray.png
Here are My photos:
new photos and active photos
Here is My blog:

@micco4

hand_gray.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!