Schmidt’s Bitcoin Ödeme

in bitcoin •  6 months ago

Bitcoin ödeme yöntemi olarak bir çok sektöre el atmış durumda ve süreklide devam etmektedir bunun nedeni ise insanların artık bitcoine önem vermesi.

Schmidt’s adında bulunan kozmetik şirketi yetkilileri bitcoin ile ödeme alacaklarını ve diğer kozmatik ürünlerindede bitcoine yer vereceklerini açıkladı.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dahada yaygınlaşması dileğiyle..