Bankomat Lightning Network! BATM

in bitcoin •  2 years ago  (edited)

Ostatnio zastanawiałem się czy BATM będą obsługiwać LN.

Myślę że jest to jedna z najlepszych informacji.

BCC niech uważa bo LN zmieni wszystko.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!