!!!DİKKAT!!! PİYASAYI BTC DEĞİL BCH YÖNLENDİRİYOR.

in #bitcoin5 years ago (edited)

Son bir aydır yükselişte olan coin piyasasında önemli bir ayrıntı çekti.
Şüphelenmekte haklı çıktım, karlı da çıktım.

Daha önceden bilenler bilir, coin piyasasında önce btc yükselir, sesini duyururdu, alıcı satıcılar ona göre pozisyon alırdı.
Fakat bu kez öyle olmadı, ilk yükseliş btc değilde, BİTCOİN CASH DEN geldi, btccash yükselişlerini takip edip diğer altcoinlere itibarlı altcoinlere yatırım yapılabilir.

Sort:  

You got a 2.17% upvote from @minnowvotes courtesy of @hakan8686!

This post has received a 0.82 % upvote from @booster thanks to: @hakan8686.

This post has received a 2.33 % upvote from @boomerang.

Congratulations @hakan8686! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.025
BTC 27030.67
ETH 1679.63
USDT 1.00
SBD 2.25