BLOCKCHAIN - BLOCK ZİNCİRİ NEDİR?

in #bitcoin6 years ago

Satoshi Nakamoto takma adını kullanan kişi veya kişiler tarafından yaratılan ve dâhice olduğu şüphe götürmeyen blok zinciri, gitgide hayatımıza daha fazla girmeye başladı. Bu yazımızda Bu teknolojiye giriş düzeyinde değiniyor olacağız.

Blockchain Nedir?

Blockchain, Tükçe oalrak "Blok Zinciri" olarak ifade edebiliriz. Bunu biraz açarsak; bloklardan oluşmuş bir zincir anlamına gelir.

Daha birçok örneği olduğu gibi en can alıcı ve hepimizin bir şekilde etkileşimli olduğu Finans sisteminden örnek vermek gerekirse para transferlerinde gönderen kişinin kimliği, alıcı kişinin kimliği ve gönderilen tutar gibi bilgiler şifrelenir ve yeni bir blok oluşur. Bu bilgi bloğu diğer blokların sonuna eklenir ve tüm blockchain ağına dağıtılır, üzerine eklenen yeni bloklarla bu blok asla değiştirilemez ve kırılamaz hale gelir.

Blockchainin Özellikleri

Dağıtılmış ve merkezi olmayan Veri Tabanı :
Blockchain blocklardan oluşmuş bir zincir olduğuna yukarı da değinmiştik. Peki bu yapı nerede saklanıyor dersek, bunun cevabı hem hiçbir yerde hemde her yerde olurdu. Zira şurada saklanabiliyor diye hem fiziksel bir adres veremiyoruz. Hem de saklanmadığını söyleyemiyoruz. Dünya çapın da binlerce noktaya dağıtılmış şekilde saklanmamıştır. İsteyen herkes zincirin tam bir kopyasını indirip kendinde saklayabilir veya ağ da bunu paylaşır.

Blok Zincirinin Sağlamlığı ve Güvenilirliği :
Block zinciri bir kere imzlandıktan sonra artık bunu değiştirmek, silmek ve ya yeni eklentiler yapmak mümkün değil bu sebeple zincir hem sağlam hem de güvenlidir.

Şeffaflık :
O güne kadar yapılan işlemler isteyen herkes tarafından görülebilr, incelenebilir. Görülebilir.

Anonim :
Şeffaflığın yanında anonimlik her ne kadar garip kaçsada işlemlerin kim tarafından yapıldığı asla tespit veya tahmin yapılamaz.

Ağ Yapısı :
Blok zinciri, hesaplama yapan "düğümlerden" oluşur. Düğüm, blok ağı zincirine bağlı çalışan ve işlemleri onaylamakla ve aktarmakla yükümlü bir istemci çalıştıran bilgisayar demek. Düğümler blok zinciri ağına aktarıldıkları anda otomatikman blok zincirinin bir güncel kopyasını indirir. Bir araya gelen düğümler, internetin şu anki işleyişinden tamamen farklı ikinci düzey ve güçlü bir ağ oluşturur. Her düğüm, blok zinciri üzerine kendi isteğiyle katılır.

Tüm bu özellikler blockchain in en güçlü yanlarından dır.
Blockchainin kullanılabileceği alanlar

Blockchainin kullanılacağı alanlar kelimenin tam anlamıyla sınırsızdır. Zira her teknoloji ve yönteme uygulanabilecek kadar esnektir. Ancak günümüzde en çok finansal alanlarda kullanılmaktadır. İlerleyen zaman içinde özellikle sağlık sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılacağını düşünmekteyim. Sağlık sektöründe kullanılması ile birlikte her bireyin hayatına farklı farklı etki etmeye başlayıp bu teknolojinin değeri daha iyi olarak anlaşılacaktır.

Yazar : DarkXen
Bitcointalk Link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=994455
ETH Adresi : 0x3B05f9fB8e42F44deFFE02DFa2781FAf44253349
Sort:  

Hi, great post, worth a follow. Looking forward to some more of your stuff.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67065.15
ETH 3680.80
USDT 1.00
SBD 3.65