Next day trading

in bitcoin •  last year

a8656814-0432-423c-99be-5d9cc3426500.jpeg


Wynik po nastepnym dniu handlu na #bitcoin


Steepshot_footer2.PNG Steepshot | IPFS | Google Play | IOS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

poświeć chwile na zrobienie jakiegoś podsumowania i dobrej fotki na kompie zamiast telefonem :)

·

Masz rację tak zrobię. Teraz tak wrzucałem, żeby się zdyscyplinować :)

·

This comment has received a 0.36 % upvote from @speedvoter thanks to: @toniq.