Czas o tym gadać póki nie jest za późno.

in bitcoin •  last year 

Rozpoczynając pisanie na tym blogu myślałem, że będę pisał o różnych rzeczach. W ostatnim czasie jednak po rozmowie z ludźmi w swojej fundacji, doszedłem do wniosku, o konieczności rozpoczęcia edukacji ekonomicznej na większą skalę. Zauważyłem w swoim otoczeniu, ale i w internecie masę informacji tzw. edukacyjnych, informacji wprowadzających w błąd, żeby nie powiedzieć „scamów” i jeszcze więcej ludzi wierzących w nie. Wiem, były one zawsze, jednak, coraz bardziej oddziałują na nasze otoczenie. Wszystko to ma katastrofalny wpływ na nasz majątek i poczucie bezpieczeństwa. W dalszy wpisach ( pierwszy jeszcze dzisiaj) będę dzielił się wiedzą zdobytą na przestrzeni 25 lat prowadzenie działalności w Polsce i za granicą.
Opiszę kilka strategii inwestycyjnych, jak oszczędzać, czego moim zdaniem unikać.

Spróbuję też być na bieżąco z różnymi dziwolągami prawnymi w Polsce i nie tylko. Operuję w trzech krajach i w każdym głupota postępuje.

Czas o tym gadać póki nie jest za późno.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Keep this up, Followed you for more :)