Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku PCC od umowy sprzedaży lub zamiany kryptowalut

in bitcoin •  last year 

Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku PCC od umowy sprzedaży
lub zamiany kryptowalut

1_V0x42lZXMuPgHVraC8ZpQw.png

Niedawno pojawił się projekt Ministerstwa Finansów w sprawie zaniechania opodatkowania
umów od sprzedaży lub zamiany kryptowalut podatkiem PCC. Obecnie projekt jest w fazie
„konsultacji publicznych”.

Zgodnie z projektem między 13 lipca 2018 roku a 30 czerwca 2019 roku transakcje
sprzedaży czy też wymiany kryptowalut będą zwolnione z 1% podatku PCC.

Dlaczego tylko do 30 czerwca 2019 roku? Do tego czasu Ministerstwo planuje mieć już gotowe
rozwiązania prawne dla obrotu kryptowalutami w Polsce.

Co miło zaskakuje, Ministerstwo Finansów bardzo rozsądnie uzasadnia konieczność zwolnienia
z podatku PCC w tym zakresie:

„Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) umowy sprzedaży i zamiany prawmajątkowych
objęte są podatkiem według stawki w wysokości 1%, a podstawę opodatkowania stanowi
wartość rynkowa prawa majątkowego będącego przedmiotem umowy. Uwzględniając
specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami
majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów
sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może
obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki.
W konsekwencji, stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych
do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym
naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.”

608089037.jpg

Użytkownicy kryptowalut miesięcznie potrafią zrobić kilkadziesiąt a nawet kilka
milionów transakcji.
Niestety składając ofertę na giełdzie nie mamy pewności, czy zrealizuje ją jedna
osoba czy też 100 i więcej.
Gdy miesięcznie wykonamy np. 10 niewinnych transakcji, które na giełdzie rozbiją
się po 100 mniejszych
mamy do wypełnienia 1000 trzystronicowych druków PCC3. Od każdej trzeba
zapłacić 1 co wydaje się niewiele,
ale nie przy tej skali obrotu. Może się zdarzyć, że grając na giełdzie kryptowalutowej zarobiliśmy
albo i straciliśmy 100zł,
a należny podatek PCC może wynieść nawet 1 milion zł i więcej, nie ma górnego limitu.
Odpalając bota na giełdzie robiącego setki transakcji dziennie, ryzykujemy więc
zlicytowaniem majątku życia.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.youtube.com/watch?v=QEc2wWd05NA