World Lottery on BitBay! | Światowa Loteria na BitBay!

in #bitcoin3 years ago

On the 20th of November 2019, we listed the 37th coin on our exchange - Global Game Coin. GGC is an ERC20 token based on Ethereum blockchain created for the needs of GG World Lottery. The new token is available to trade with Bitcoin (BTC), on the market with exceptionally low commissions:

  • Maker: 0%,
  • Taker: 0,1%.

GGC-BitBay-en.png

What is GG Lottery?


It all began with developing WhiteLotto - created from the ground up white-label software made for the most popular lotteries around the globe. The software includes intuitive front-end, CRM, tools for analytics and affiliate program.

Blockchain and True Random Numbers Generator.


GG International is a crew that has set one goal: to create the largest and transparent lottery. They have 30 years of brand experience up their sleeve and many years of developing online software. GG World Lottery is the most ambitious project in GG International portfolio. It's an online lottery with the minimum guaranteed main prize in the amount of 100 000 000$. This lottery uses blockchain technology and unique solution - True Random Number Generator (TRNG). Application of the above solutions is to exclude data manipulation and to solve the problem of lottery credibility. GG World Lottery has received a license from Gaming Laboratories International, which is a significant authority in the gaming brand, trusted by regulators in 475 jurisdictions all over the world.

Let us know in comments which coins you would like to see on our exchange. We are open to suggestions!


20 listopada 2019 roku na naszą giełdę zawitał 37 coin – Global Game Coin. Jest to token ERC20 działający w blockchainie Ethereum stworzony na potrzeby funkcjonowania GG World Lottery. Nowy token jest dostępny w parze do Bitcoina (BTC), gdzie możecie cieszyć się tradingiem z wyjątkowo niskimi prowizjami:

  • Maker: 0%,
  • Taker: 0,1%.

GGC-BitBay-pl.png

Czym jest GG World Lottery?


Wszystko zaczęło się od stworzenia WhiteLotto – zbudowanego od podstaw oprogramowania white label stworzonego dla stron oferujących losy najpopularniejszych loterii na całym świecie. Oprogramowanie obejmuje intuicyjny „front”, CRM, narzędzia do analiz i raportów oraz program afiliacyjny.

Blockchain i Generator Liczb Prawdziwie Losowych


GG International to ekipa, która postawiła sobie jeden cel: stworzyć największą, transparentną loterię. W zanadrzu mają 30 of lat doświadczenia w branży i lata tworzenia oprogramowania online. Spod rąk GG International wyłoniło się GG World Lottery – loteria online o minimalnej gwarantowanej nagrodzie głównej w wysokości 100 000 000$, wykorzystująca technologię blockchain i unikalne rozwiązanie: Generatora Liczb Prawdziwie Losowych (True Random Number Generator – TRNG). Zastosowanie powyższych rozwiązań ma wykluczyć jakąkolwiek możliwość manipulacji danymi i tym samym rozwiązać problem wiarygodności losowań. GG World Lottery otrzymało licencję od Gaming Labolatories International, który jest autorytetem w branży gamingowej, cieszącym się zaufaniem regulatorów w 475 jurysdykcjach na całym świecie.

Dajcie znać w komentarzach jakie coiny chcielibyście zobaczyć na naszej giełdzie, jesteśmy otwarci na propozycje!
Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23457.82
ETH 1678.94
USDT 1.00
SBD 2.64