Kryptowaluty spełnią marzenia dzieciaków! | Crypto will make kids' dreams come true!

in #bitcoin3 years ago

Z okazji zbliżających się świąt zapraszamy Was do wzięcia udziału w 4-tej edycji zbiórki na świąteczne prezenty dla dzieci z domu dziecka "Tęcza" w Katowicach.  Zbiórka potrwa od 2 do 19 grudnia i jest prowadzona we wszystkich 36 kryptowalutach dostępnych na naszej  giełdzie. Dedykowane adresy do wpłat znajdziecie pod adresem: 

https://bitbay.net/pl/finansowanie-spolecznosciowe/zbiorka-dom-dziecka-tecza-2019


Środki zostaną przeznaczone na zakup prezentów (zabawek, książek, gier, ubranek i innych wymarzonych podarunków) oraz sprzętów niezbędnych dla funkcjonowania domu dziecka. Rozliczenie, podobnie jak w latach ubiegłych, opublikujemy na stronie akcji. 


Jest nam bardzo miło ogłosić, że tegoroczną zbiórkę już objęły patronatem medialnym redakcje: bitcoin.pl, FXMAG, Comparic24 i BitHub. 


Podczas poprzednich 3 zbiórek na dom dziecka udało się zgromadzić kwotę ponad 40 000 PLN. Przez ponad 5 lat swojej działalności mieliśmy okazję przeprowadzenia 7 akcji charytatywnych (obecna jest 8) i dzięki wielkiemu sercu społeczności kryptowalut przekazaliśmy w sumie ponad 170 000 PLN. Każda z akacji była hojnie wspierana przez naszą giełdę oraz naszych pracowników i znajomych. 


__________________


On the occasion of the upcoming holidays, we invite you to take part in the 4th edition of the collection for Christmas gifts for kids from Orphanage in Katowice.The collection will last from December 2 to December 19 and is conducted in all 36 cryptocurrencies available on our exchange. You can find dedicated addresses for donations at:

https://bitbay.net/en/crowdfunding/christmas-fund-raiser-orphanage-2019


The funds will be used to buy gifts like toys, books, clothes as well as the equipment necessary for the Orphanage. The settlement, as in previous years, will be published on our website.


Together with BitCantor team and media partners: bitcoin.pl, FXMAG, Comparic24 and BitHub, we invite you to support this noble goal. Let's show the great heart of crypto-community and give the better Christmas for the children!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23499.92
ETH 1684.54
USDT 1.00
SBD 2.64