6 Ways to Trade Crypto | 6 Sposobów na handel krypto

in #bitcoin3 years ago (edited)

 Remember our latest post How to exchange cryptocurrency to GBP? We showed you a list of available types of orders. Well, this list is now outdated. On 8th of July BitBay became the crypto-fiat exchange offering the most order types on the market! 

   A new option just landed in BitBay PRO mode. By many called a "must-have" - stop orders. They allow you to set the price level at which order is activated, thus securing you from possible loss!

  After implementing stop orders, BitBay has a total of twelve order types: 

 • Limit (buy/sell), 
 • Market (buy/sell), 
 • Fill or kill (buy/sell) - the purpose of this order is to ensure that position is entered instantly at the specific price. Fill or kill is a limit order which must be filled immediately and instantly. Otherwise, it is cancelled. 
 • Immediate or cancel (buy/sell) - Works similarly to fill or kill order. The difference is that IOC allows to a partial realisation of the order. 
 • Stop limit (buy/sell), 
 • Stop market (buy/sell).  

   At this point, BitBay stands at the top of the podium in a contest for the most advanced tool-set dedicated for crypto-traders.  


_______________________________________________________________


 Pamiętacie nasz wpis Jak wymieniać kryptowaluty na funty (GBP)? Pisaliśmy tam o dostępnych rodzajach ofert. Ta lista jest już nieaktualna. Od 8 lipca BitBay staje się giełdą krypto-fiat posiadającą najwięcej rodzajów ofert na rynku! 

 W trybie PRO na BitBay właśnie wylądował „must-have” – Oferty typu stop. Za ich pomocą wyznaczysz poziom cenowy po osiągnięciu, którego oferta jest aktywowana, zabezpieczając się przed ewentualną stratą.  

  Po implementacji ofert typu stop, BitBay może pochwalić się posiadaniem łącznie dwunastu rodzajów ofert: 

 • Limit (buy/sell),
 • Market (buy/sell),
 • Fill or kill (buy/sell) – celem tej oferty jest upewnienie się, że pozycja wprowadzona jest natychmiastowo i po określonej cene. Jeśli oferta fil lor kill nie zostanie zrealizowana w od razu i w całości zostanie anulowana.  
 • Immediate or cancel (buy/sell) – działa podobnie do oferty fill or kill. Różnicą jest to, że IOC umożliwia częściową realizację oferty.  
 • Stop limit (buy/sell),
 • Stop market (buy/sell).  

  Na ten moment BitBay stoi na najwyższym stopniu podium w konkursie na najbardziej zaawansowany zestaw narzędzi dla krypto-traderów.  

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16961.85
ETH 1282.25
USDT 1.00
SBD 2.09