πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯Daily Bitcoin2X price summarization on 30-12-2017

in bitcoin β€’Β  last year

B2X prices on 2017-12-30

DS2XPS.png

πŸ•‘ TimeπŸ’² Price in USDπŸ“ Change
πŸ‘Š12:00:04AM278.92
πŸ‘Ž12:00:23AM277.9 -.3600 %
πŸ‘12:01:09AM278.81 .3200 %
πŸ‘12:02:55AM279.05 .0800 %
πŸ‘12:04:14AM279.57 .1800 %
πŸ‘12:04:52AM280.42 .3000 %
πŸ‘Ž12:05:06AM279.68 -.2600 %
πŸ‘Ž12:05:41AM278.21 -.5200 %
πŸ‘12:05:51AM279.81 .5700 %
πŸ‘Ž12:06:16AM278.67 -.4000 %
πŸ‘Ž12:07:11AM277.72 -.3400 %
πŸ‘12:07:48AM279.32 .5700 %
πŸ‘12:07:59AM279.61 .1000 %
πŸ‘12:08:18AM280.52 .3200 %
πŸ‘Ž12:09:01AM279.82 -.2500 %
πŸ‘12:09:31AM280.31 .1700 %
πŸ‘12:10:56AM283.04 .9600 %
πŸ‘Ž12:11:13AM283 -.0100 %
πŸ‘Ž12:12:08AM282.29 -.2500 %
πŸ‘12:12:45AM283.42 .3900 %
πŸ‘Ž12:13:32AM282.58 -.2900 %
πŸ‘12:14:09AM282.9 .1100 %
πŸ‘12:14:45AM283.23 .1100 %
πŸ‘Ž12:15:00AM280.18 -1.0800 %
πŸ‘Ž12:15:30AM279.73 -.1600 %
πŸ‘12:16:07AM280.88 .4000 %
πŸ‘12:16:31AM280.91 .0100 %
πŸ‘12:16:41AM283.71 .9800 %
πŸ‘12:17:16AM284.87 .4000 %
πŸ‘Ž12:17:52AM282.87 -.7000 %
πŸ‘12:18:33AM284.57 .5900 %
πŸ‘Ž12:19:20AM283.3 -.4400 %
πŸ‘Ž12:20:00AM282.56 -.2600 %
πŸ‘12:20:47AM283.08 .1800 %
πŸ‘Ž12:21:31AM280.88 -.7800 %
πŸ‘12:22:12AM281.43 .1900 %
πŸ‘12:22:54AM281.64 .0700 %
πŸ‘12:23:33AM288.19 2.2700 %
πŸ‘Ž12:24:24AM287.35 -.2900 %
πŸ‘12:25:59AM288.75 .4800 %
πŸ‘12:26:20AM290.87 .7200 %
πŸ‘12:26:56AM292.22 .4600 %
πŸ‘12:28:01AM294.46 .7600 %
πŸ‘Ž12:28:12AM294.45 0 %
πŸ‘12:28:43AM296.89 .8200 %
πŸ‘12:29:30AM297.95 .3500 %
πŸ‘Ž12:30:02AM296.95 -.3300 %
πŸ‘12:30:25AM299.27 .7700 %
πŸ‘Ž12:30:49AM298.34 -.3100 %
πŸ‘12:31:24AM303.75 1.7800 %
πŸ‘Ž12:31:47AM302.75 -.3300 %
πŸ‘12:32:33AM305.27 .8200 %
πŸ‘Ž12:33:07AM301.12 -1.3700 %
πŸ‘Ž12:33:54AM300.52 -.1900 %
πŸ‘Ž12:34:16AM298.24 -.7600 %
πŸ‘12:34:57AM301.41 1.0500 %
πŸ‘Ž12:35:48AM300.86 -.1800 %
πŸ‘Ž12:36:23AM300.32 -.1700 %
πŸ‘12:37:43AM301.31 .3200 %
πŸ‘12:37:55AM303.93 .8600 %
πŸ‘12:38:36AM304.12 .0600 %
πŸ‘Ž12:39:09AM303.89 -.0700 %
πŸ‘Ž12:40:13AM301.24 -.8700 %
πŸ‘Ž12:40:34AM301.23 0 %
πŸ‘12:41:17AM301.62 .1200 %
πŸ‘Ž12:41:52AM301.24 -.1200 %
πŸ‘12:42:25AM303.31 .6800 %
πŸ‘12:43:10AM303.84 .1700 %
πŸ‘Ž12:45:06AM303.46 -.1200 %
πŸ‘Ž12:46:07AM303.4 -.0100 %
πŸ‘Ž12:46:36AM303.2 -.0600 %
πŸ‘Ž12:46:52AM302.89 -.1000 %
πŸ‘Ž12:47:24AM302.26 -.2000 %
πŸ‘Ž12:48:28AM302.05 -.0600 %
πŸ‘Ž12:49:06AM302 -.0100 %
πŸ‘12:49:21AM304.98 .9700 %
πŸ‘12:50:04AM308.36 1.0900 %
πŸ‘Ž12:50:58AM305.5 -.9300 %
πŸ‘Ž12:51:45AM304.18 -.4300 %
πŸ‘Ž12:52:21AM303.54 -.2100 %
πŸ‘12:53:01AM306.69 1.0200 %
πŸ‘Ž12:53:41AM303.74 -.9700 %
πŸ‘12:54:15AM304.41 .2200 %
πŸ‘12:55:09AM305.77 .4400 %
πŸ‘Ž12:55:53AM304.23 -.5000 %
πŸ‘Ž12:56:25AM303.41 -.2700 %
πŸ‘12:57:10AM304.26 .2700 %
πŸ‘Ž12:57:44AM302.25 -.6600 %
πŸ‘12:58:39AM304.21 .6400 %
πŸ‘12:59:36AM306.62 .7800 %
πŸ‘Ž12:59:57AM306 -.2000 %
πŸ‘Ž01:00:47AM304.59 -.4600 %
πŸ‘Ž01:01:38AM303.68 -.2900 %
πŸ‘Ž01:02:01AM299.79 -1.2900 %
πŸ‘01:02:46AM304.49 1.5400 %
πŸ‘01:03:21AM305.86 .4400 %
πŸ‘01:03:56AM306.45 .1900 %
πŸ‘01:04:17AM307.85 .4500 %
πŸ‘01:04:42AM307.98 .0400 %
πŸ‘Ž01:05:28AM307.25 -.2300 %
πŸ‘Ž01:05:53AM307.24 0 %
πŸ‘Ž01:06:15AM306.58 -.2100 %
πŸ‘01:07:21AM307.38 .2600 %
πŸ‘Ž01:07:52AM306.65 -.2300 %
πŸ‘01:08:23AM307.42 .2500 %
πŸ‘01:08:57AM308.17 .2400 %
πŸ‘Ž01:09:39AM307.49 -.2200 %
πŸ‘Ž01:10:21AM307.17 -.1000 %
πŸ‘Ž01:11:07AM306.01 -.3700 %
πŸ‘01:11:52AM307.09 .3500 %
πŸ‘Ž01:12:41AM307.02 -.0200 %
πŸ‘01:13:04AM308.4 .4400 %
πŸ‘Ž01:13:17AM308.38 0 %
πŸ‘01:13:47AM308.52 .0400 %
πŸ‘01:14:28AM309.12 .1900 %
πŸ‘Ž01:15:12AM308.38 -.2300 %
πŸ‘01:16:21AM308.65 .0800 %
πŸ‘Ž01:17:08AM308.2 -.1400 %
πŸ‘01:17:33AM308.69 .1500 %
πŸ‘Ž01:17:53AM307.28 -.4500 %
πŸ‘Ž01:18:06AM307.13 -.0400 %
πŸ‘01:19:15AM308.22 .3500 %
πŸ‘01:20:08AM308.6 .1200 %
πŸ‘Ž01:20:39AM308.29 -.1000 %
πŸ‘Ž01:21:10AM307.75 -.1700 %
πŸ‘Ž01:21:51AM305.82 -.6300 %
πŸ‘01:22:12AM305.83 0 %
πŸ‘Ž01:23:32AM305.63 -.0600 %
πŸ‘01:23:54AM305.64 0 %
πŸ‘01:24:40AM308.04 .7700 %
πŸ‘01:25:18AM308.46 .1300 %
πŸ‘Ž01:25:53AM307.09 -.4400 %
πŸ‘Ž01:26:18AM305.68 -.4600 %
πŸ‘Ž01:26:30AM305.13 -.1800 %
πŸ‘Ž01:27:14AM304.67 -.1500 %
πŸ‘01:27:50AM305.41 .2400 %
πŸ‘Ž01:28:23AM304.44 -.3100 %
πŸ‘Ž01:29:11AM303.1 -.4400 %
πŸ‘01:29:56AM304.53 .4600 %
πŸ‘01:30:46AM306.59 .6700 %
πŸ‘Ž01:32:42AM299.43 -2.3900 %
πŸ‘Ž01:32:57AM296.01 -1.1500 %
πŸ‘Ž01:33:51AM293.91 -.7100 %
πŸ‘01:36:13AM297 1.0400 %
πŸ‘Ž01:36:29AM291.23 -1.9800 %
πŸ‘Ž01:37:26AM280.59 -3.7900 %
πŸ‘Ž01:38:01AM274.52 -2.2100 %
πŸ‘01:38:33AM283.56 3.1800 %
πŸ‘Ž01:39:18AM280.27 -1.1700 %
πŸ‘01:39:38AM284.62 1.5200 %
πŸ‘Ž01:40:20AM283.31 -.4600 %
πŸ‘01:41:21AM283.93 .2100 %
πŸ‘01:42:00AM283.94 0 %
πŸ‘Ž01:42:51AM281.05 -1.0200 %
πŸ‘Ž01:43:07AM280.33 -.2500 %
πŸ‘01:43:59AM282.46 .7500 %
πŸ‘01:44:32AM283.91 .5100 %
πŸ‘Ž01:45:13AM281.71 -.7800 %
πŸ‘Ž01:45:44AM276.7 -1.8100 %
πŸ‘01:46:22AM276.71 0 %
πŸ‘Ž01:47:08AM273.29 -1.2500 %
πŸ‘01:47:29AM274.4 .4000 %
πŸ‘01:48:23AM282.14 2.7400 %
πŸ‘Ž01:48:57AM278.05 -1.4700 %
πŸ‘Ž01:49:07AM277.25 -.2800 %
πŸ‘Ž01:49:24AM274.39 -1.0400 %
πŸ‘01:50:02AM277 .9400 %
πŸ‘Ž01:51:09AM276.82 -.0600 %
πŸ‘01:51:30AM277.33 .1800 %
πŸ‘01:52:14AM278.9 .5600 %
πŸ‘01:52:32AM279.97 .3800 %
πŸ‘Ž01:52:43AM278.82 -.4100 %
πŸ‘01:53:50AM279.27 .1600 %
πŸ‘Ž01:54:17AM279.26 0 %
πŸ‘01:54:53AM281.11 .6500 %
πŸ‘Ž01:55:16AM277.21 -1.4000 %
πŸ‘Ž01:56:25AM276.01 -.4300 %
πŸ‘01:57:45AM278.71 .9600 %
πŸ‘Ž01:58:14AM278.02 -.2400 %
πŸ‘01:58:53AM280.72 .9600 %
πŸ‘01:59:30AM281.93 .4200 %
πŸ‘Ž02:00:16AM279.03 -1.0300 %
πŸ‘02:00:51AM279.86 .2900 %
πŸ‘02:01:55AM281.51 .5800 %
πŸ‘Ž02:02:19AM278.44 -1.1000 %
πŸ‘02:02:55AM282.51 1.4400 %
πŸ‘Ž02:03:30AM280.21 -.8200 %
πŸ‘Ž02:03:54AM279.73 -.1700 %
πŸ‘Ž02:04:17AM277.36 -.8500 %
πŸ‘02:04:32AM277.38 0 %
πŸ‘02:05:05AM278.93 .5500 %
πŸ‘Ž02:05:39AM278.7 -.0800 %
πŸ‘Ž02:06:22AM278.57 -.0400 %
πŸ‘02:06:45AM280.12 .5500 %
πŸ‘Ž02:06:58AM280.09 -.0100 %
πŸ‘02:07:21AM283.55 1.2200 %
πŸ‘02:08:15AM289.49 2.0500 %
πŸ‘Ž02:08:25AM289.43 -.0200 %
πŸ‘02:09:10AM289.53 .0300 %
πŸ‘Ž02:09:26AM289.27 -.0800 %
πŸ‘Ž02:10:34AM288.02 -.4300 %
πŸ‘02:10:46AM288.38 .1200 %
πŸ‘02:11:19AM290.19 .6200 %
πŸ‘Ž02:11:59AM288.39 -.6200 %
πŸ‘02:12:41AM288.45 .0200 %
πŸ‘02:13:06AM289.92 .5000 %
πŸ‘Ž02:13:52AM288.16 -.6100 %
πŸ‘02:14:23AM292.86 1.6000 %
πŸ‘Ž02:14:56AM291.8 -.3600 %
πŸ‘Ž02:16:29AM289.83 -.6700 %
πŸ‘02:17:00AM290.95 .3800 %
πŸ‘02:17:37AM293.88 .9900 %
πŸ‘Ž02:18:12AM289.82 -1.4000 %
πŸ‘02:19:42AM292.94 1.0600 %
πŸ‘Ž02:20:23AM288.89 -1.4000 %
πŸ‘02:21:10AM289.73 .2800 %
πŸ‘Ž02:21:45AM289.53 -.0600 %
πŸ‘Ž02:22:16AM288.03 -.5200 %
πŸ‘02:22:53AM290.88 .9700 %
πŸ‘02:23:13AM293.53 .9000 %
πŸ‘Ž02:23:57AM289.7 -1.3200 %
πŸ‘Ž02:24:48AM288.39 -.4500 %
πŸ‘02:25:32AM288.64 .0800 %
πŸ‘Ž02:26:07AM288.61 -.0100 %
πŸ‘02:26:46AM289.28 .2300 %
πŸ‘Ž02:27:22AM288.1 -.4000 %
πŸ‘Ž02:28:11AM287.28 -.2800 %
πŸ‘02:28:51AM290.58 1.1300 %
πŸ‘02:29:16AM292.55 .6700 %
πŸ‘Ž02:29:54AM287.28 -1.8300 %
πŸ‘Ž02:30:15AM287.27 0 %
πŸ‘02:30:44AM292.17 1.6700 %
πŸ‘Ž02:31:21AM290.46 -.5800 %
πŸ‘02:31:55AM291.47 .3400 %
πŸ‘02:32:37AM295.07 1.2200 %
πŸ‘Ž02:32:57AM290.71 -1.4900 %
πŸ‘02:33:43AM293.05 .7900 %
πŸ‘Ž02:38:51AM289.67 -1.1600 %
πŸ‘02:39:28AM289.93 .0800 %
πŸ‘02:39:39AM291.84 .6500 %
πŸ‘Ž02:40:37AM291.01 -.2800 %
πŸ‘02:41:33AM291.47 .1500 %
πŸ‘02:41:53AM292.48 .3400 %
πŸ‘02:42:23AM292.56 .0200 %
πŸ‘Ž02:42:56AM292.43 -.0400 %
πŸ‘Ž02:43:37AM292.02 -.1400 %
πŸ‘Ž02:43:59AM290.11 -.6500 %
πŸ‘Ž02:44:41AM286.2 -1.3600 %
πŸ‘02:45:27AM289.25 1.0500 %
πŸ‘Ž02:46:23AM287.43 -.6300 %
πŸ‘Ž02:47:01AM285.96 -.5100 %
πŸ‘Ž02:47:30AM282.84 -1.1000 %
πŸ‘02:48:22AM289.65 2.3500 %
πŸ‘Ž02:49:03AM286.73 -1.0100 %
πŸ‘02:49:41AM288.45 .5900 %
πŸ‘Ž02:50:05AM282.89 -1.9600 %
πŸ‘Ž02:50:59AM281.11 -.6300 %
πŸ‘Ž02:51:39AM273.91 -2.6200 %
πŸ‘02:52:13AM275.57 .6000 %
πŸ‘Ž02:53:05AM275.43 -.0500 %
πŸ‘Ž02:53:26AM275.32 -.0300 %
πŸ‘Ž02:53:48AM273.86 -.5300 %
πŸ‘02:55:27AM275.58 .6200 %
πŸ‘02:55:41AM276.11 .1900 %
πŸ‘02:56:15AM279.93 1.3600 %
πŸ‘02:57:07AM280.54 .2100 %
πŸ‘Ž02:57:52AM273.09 -2.7200 %
πŸ‘Ž02:58:51AM270.98 -.7700 %
πŸ‘02:59:14AM280.34 3.3300 %
πŸ‘Ž03:01:05AM279.28 -.3700 %
πŸ‘03:01:42AM282.64 1.1800 %
πŸ‘Ž03:02:31AM264.33 -6.9200 %
πŸ‘Ž03:03:13AM256.94 -2.8700 %
πŸ‘03:03:58AM265.67 3.2800 %
πŸ‘03:04:46AM274.38 3.1700 %
πŸ‘Ž03:05:13AM267.5 -2.5700 %
πŸ‘Ž03:08:14AM262.57 -1.8700 %
πŸ‘Ž03:08:27AM260.67 -.7200 %
πŸ‘03:08:30AM262.57 .7200 %
πŸ‘Ž03:08:37AM260.67 -.7200 %
πŸ‘03:08:40AM262.57 .7200 %
πŸ‘Ž03:08:42AM260.67 -.7200 %
πŸ‘Ž03:09:12AM257.66 -1.1600 %
πŸ‘Ž03:09:48AM256.96 -.2700 %
πŸ‘03:11:05AM257.05 .0300 %
πŸ‘Ž03:11:33AM256.51 -.2100 %
πŸ‘03:12:08AM261.11 1.7600 %
πŸ‘03:12:37AM266.47 2.0100 %
πŸ‘Ž03:13:22AM265.44 -.3800 %
πŸ‘Ž03:13:24AM261.12 -1.6500 %
πŸ‘03:14:10AM262.26 .4300 %
πŸ‘Ž03:14:55AM260.79 -.5600 %
πŸ‘03:15:25AM261.09 .1100 %
πŸ‘Ž03:16:08AM260.41 -.2600 %
πŸ‘Ž03:17:05AM254.34 -2.3800 %
πŸ‘03:17:43AM258.36 1.5500 %
πŸ‘Ž03:18:23AM255.89 -.9600 %
πŸ‘03:18:49AM257.15 .4800 %
πŸ‘Ž03:19:04AM255.95 -.4600 %
πŸ‘03:19:30AM258.48 .9700 %
πŸ‘03:20:20AM262.32 1.4600 %
πŸ‘Ž03:22:16AM260.6 -.6600 %
πŸ‘Ž03:22:35AM258.72 -.7200 %
πŸ‘03:23:05AM259.77 .4000 %
πŸ‘Ž03:23:51AM254.74 -1.9700 %
πŸ‘Ž03:24:12AM251.33 -1.3500 %
πŸ‘03:24:43AM256 1.8200 %
πŸ‘03:25:11AM257.59 .6100 %
πŸ‘Ž03:26:00AM256.32 -.4900 %
πŸ‘Ž03:26:48AM251.48 -1.9200 %
πŸ‘03:27:28AM254.72 1.2700 %
πŸ‘Ž03:28:08AM252.29 -.9600 %
πŸ‘03:28:49AM256.8 1.7500 %
πŸ‘Ž03:29:30AM256 -.3100 %
πŸ‘Ž03:30:15AM252.94 -1.2000 %
πŸ‘Ž03:30:50AM252.53 -.1600 %
πŸ‘03:31:22AM253.26 .2800 %
πŸ‘Ž03:31:35AM252.41 -.3300 %
πŸ‘Ž03:32:04AM247.92 -1.8100 %
πŸ‘Ž03:32:43AM246.47 -.5800 %
πŸ‘03:33:24AM247.06 .2300 %
πŸ‘03:34:51AM248.41 .5400 %
πŸ‘03:35:26AM251.46 1.2100 %
πŸ‘Ž03:36:31AM249.11 -.9400 %
πŸ‘03:36:58AM250.77 .6600 %
πŸ‘03:37:46AM251.02 .0900 %
πŸ‘Ž03:38:36AM249.86 -.4600 %
πŸ‘03:38:59AM252.35 .9800 %
πŸ‘03:39:52AM255.11 1.0800 %
πŸ‘Ž03:40:16AM251.64 -1.3700 %
πŸ‘03:40:35AM253.99 .9200 %
πŸ‘03:41:29AM254.7 .2700 %
πŸ‘03:42:01AM257.33 1.0200 %
πŸ‘Ž03:43:01AM253.35 -1.5700 %
πŸ‘Ž03:43:35AM252.84 -.2000 %
πŸ‘03:44:09AM253.53 .2700 %
πŸ‘Ž03:44:47AM249.36 -1.6700 %
πŸ‘03:45:22AM255.18 2.2800 %
πŸ‘Ž03:46:32AM251.12 -1.6100 %
πŸ‘03:46:45AM258.14 2.7100 %
πŸ‘Ž03:47:23AM253.79 -1.7100 %
πŸ‘Ž03:48:28AM252.78 -.3900 %
πŸ‘03:49:13AM255.71 1.1400 %
πŸ‘Ž03:49:36AM252.51 -1.2600 %
πŸ‘03:49:47AM256.55 1.5700 %
πŸ‘Ž03:50:31AM253.44 -1.2200 %
πŸ‘Ž03:51:09AM250.68 -1.1000 %
πŸ‘03:51:21AM251.69 .4000 %
πŸ‘03:51:37AM254.97 1.2800 %
πŸ‘Ž03:52:17AM254.87 -.0300 %
πŸ‘Ž03:53:34AM252.61 -.8900 %
πŸ‘03:53:56AM255.5 1.1300 %
πŸ‘Ž03:54:37AM249.26 -2.5000 %
πŸ‘03:55:32AM254.13 1.9100 %
πŸ‘Ž03:56:56AM253.34 -.3100 %
πŸ‘03:57:39AM257.24 1.5100 %
πŸ‘Ž03:58:22AM256.44 -.3100 %
πŸ‘Ž03:58:56AM247.92 -3.4300 %
πŸ‘Ž04:02:47AM246.36 -.6300 %
πŸ‘Ž04:03:20AM243.26 -1.2700 %
πŸ‘04:03:46AM243.82 .2200 %
πŸ‘Ž04:06:22AM243.26 -.2300 %
πŸ‘Ž04:07:06AM241.49 -.7300 %
πŸ‘04:07:31AM242.27 .3200 %
πŸ‘Ž04:08:13AM241.48 -.3200 %
πŸ‘04:09:15AM242.42 .3800 %
πŸ‘04:11:05AM245.64 1.3100 %
πŸ‘04:11:15AM245.71 .0200 %
πŸ‘Ž04:11:37AM242.16 -1.4600 %
πŸ‘Ž04:13:52AM239.52 -1.1000 %
πŸ‘04:19:31AM242.67 1.2900 %
πŸ‘Ž04:21:06AM242.51 -.0600 %
πŸ‘04:21:23AM244.39 .7600 %
πŸ‘04:28:18AM248.44 1.6300 %
πŸ‘Ž04:28:40AM246.35 -.8400 %
πŸ‘04:31:37AM247.53 .4700 %
πŸ‘Ž04:34:17AM246.27 -.5100 %
πŸ‘04:36:38AM247.2 .3700 %
πŸ‘Ž04:37:14AM243.55 -1.4900 %
πŸ‘04:37:56AM244.39 .3400 %
πŸ‘04:41:06AM244.81 .1700 %
πŸ‘04:41:28AM246.02 .4900 %
πŸ‘04:43:32AM249.61 1.4300 %
πŸ‘Ž04:44:03AM245.11 -1.8300 %
πŸ‘04:45:49AM254.59 3.7200 %
πŸ‘04:46:33AM255.57 .3800 %
πŸ‘04:47:57AM257.48 .7400 %
πŸ‘04:48:07AM258.1 .2400 %
πŸ‘04:53:12AM258.24 .0500 %
πŸ‘Ž04:53:23AM253.46 -1.8800 %
πŸ‘04:54:17AM254.29 .3200 %
πŸ‘04:54:20AM254.35 .0200 %
πŸ‘Ž04:54:42AM249.12 -2.0900 %
πŸ‘04:57:50AM249.97 .3400 %
πŸ‘05:03:11AM255.79 2.2700 %
πŸ‘Ž05:03:43AM251.6 -1.6600 %
πŸ‘Ž05:11:21AM251.35 -.0900 %
πŸ‘Ž05:11:33AM249.74 -.6400 %
πŸ‘05:12:04AM254.62 1.9100 %
πŸ‘05:14:23AM256.83 .8600 %
πŸ‘Ž05:14:56AM254.26 -1.0100 %
πŸ‘Ž05:18:05AM250.03 -1.6900 %
πŸ‘05:20:43AM259.53 3.6600 %
πŸ‘Ž05:30:01AM253.94 -2.2000 %
πŸ‘05:31:33AM255.78 .7100 %
πŸ‘05:35:14AM256.49 .2700 %
πŸ‘Ž05:36:55AM254.17 -.9100 %
πŸ‘05:38:08AM257.24 1.1900 %
πŸ‘05:38:19AM259.93 1.0300 %
πŸ‘Ž05:52:14AM257.68 -.8700 %
πŸ‘05:52:24AM259.31 .6200 %
πŸ‘Ž06:04:17AM256.35 -1.1500 %
πŸ‘06:04:50AM256.82 .1800 %
πŸ‘Ž06:05:39AM255.82 -.3900 %
πŸ‘06:06:11AM256.82 .3800 %
πŸ‘06:14:34AM267.44 3.9700 %
πŸ‘06:26:12AM271.4 1.4500 %
πŸ‘Ž06:26:22AM266.13 -1.9800 %
πŸ‘06:28:45AM267.14 .3700 %
πŸ‘06:28:56AM268.77 .6000 %
πŸ‘Ž06:29:17AM268.37 -.1400 %
πŸ‘Ž06:31:36AM268.18 -.0700 %
πŸ‘06:35:13AM273.57 1.9700 %
πŸ‘06:35:33AM277.81 1.5200 %
πŸ‘Ž06:36:07AM276.56 -.4500 %
πŸ‘Ž06:40:31AM274.18 -.8600 %
πŸ‘06:42:34AM277.54 1.2100 %
πŸ‘Ž06:44:32AM277.2 -.1200 %
πŸ‘Ž06:46:34AM272.84 -1.5900 %
πŸ‘Ž06:48:32AM272.52 -.1100 %
πŸ‘Ž06:48:42AM271.52 -.3600 %
πŸ‘06:50:30AM274.59 1.1100 %
πŸ‘Ž06:50:40AM274.48 -.0400 %
πŸ‘Ž06:51:35AM272.44 -.7400 %
πŸ‘Ž06:53:32AM269.18 -1.2100 %
πŸ‘06:53:42AM271.18 .7300 %
πŸ‘Ž06:55:16AM269.5 -.6200 %
πŸ‘Ž06:55:57AM269.19 -.1100 %
πŸ‘Ž07:06:23AM266.01 -1.1900 %
πŸ‘08:34:17AM274.66 3.1400 %
πŸ‘Ž08:35:00AM273.52 -.4100 %
πŸ‘08:39:21AM276.19 .9600 %
πŸ‘Ž02:05:24PM240.3 -14.9300 %
πŸ‘Ž02:08:38PM234.9 -2.2900 %
πŸ‘Ž02:13:39PM233.03 -.8000 %
πŸ‘Ž02:14:28PM232.63 -.1700 %
πŸ‘02:15:39PM234.86 .9400 %
πŸ‘Ž02:16:12PM234.8 -.0200 %
πŸ‘Ž02:16:36PM233.45 -.5700 %
πŸ‘Ž02:18:26PM232.95 -.2100 %
πŸ‘Ž02:19:07PM230.68 -.9800 %
πŸ‘02:19:18PM230.69 0 %
πŸ‘Ž02:21:38PM228.75 -.8400 %
πŸ‘Ž02:22:11PM228.08 -.2900 %
πŸ‘Ž02:22:53PM228.03 -.0200 %
πŸ‘Ž02:26:21PM225.63 -1.0600 %
πŸ‘Ž02:27:06PM221.25 -1.9700 %
πŸ‘02:27:28PM227.93 2.9300 %
πŸ‘Ž02:27:59PM225.9 -.8900 %
πŸ‘02:28:31PM229.23 1.4500 %
πŸ‘Ž02:29:06PM228.23 -.4300 %
πŸ‘02:29:26PM228.25 0 %
πŸ‘Ž02:29:57PM227.06 -.5200 %
πŸ‘02:30:35PM227.46 .1700 %
πŸ‘02:31:20PM228.86 .6100 %
πŸ‘02:32:05PM229.43 .2400 %
πŸ‘02:32:18PM229.46 .0100 %
πŸ‘Ž02:32:30PM228.84 -.2700 %
πŸ‘Ž02:33:19PM221.58 -3.2700 %
πŸ‘02:33:32PM221.69 .0400 %
πŸ‘02:33:54PM228 2.7600 %
πŸ‘02:34:37PM228.48 .2100 %
πŸ‘02:35:08PM228.65 .0700 %
πŸ‘Ž02:35:19PM226.58 -.9100 %
πŸ‘Ž02:36:26PM222.39 -1.8800 %
πŸ‘02:36:57PM223.81 .6300 %
πŸ‘02:37:28PM228.3 1.9600 %
πŸ‘Ž02:37:40PM227.39 -.4000 %
πŸ‘Ž02:38:14PM227.38 0 %
πŸ‘Ž02:38:49PM226.04 -.5900 %
πŸ‘02:38:59PM226.05 0 %
πŸ‘02:40:25PM228.13 .9100 %
πŸ‘02:41:00PM228.89 .3300 %
πŸ‘Ž02:41:10PM226.87 -.8900 %
πŸ‘Ž02:42:12PM224.92 -.8600 %
πŸ‘Ž02:45:20PM223.57 -.6000 %
πŸ‘03:03:10PM226.67 1.3600 %
πŸ‘03:13:45PM241.2 6.0200 %
πŸ‘Ž03:14:17PM238.12 -1.2900 %
πŸ‘03:16:50PM246.03 3.2100 %
πŸ‘03:18:18PM250.28 1.6900 %
πŸ‘Ž03:19:25PM248.95 -.5300 %
πŸ‘03:21:21PM252.1 1.2400 %
πŸ‘Ž03:22:18PM252.08 0 %
πŸ‘Ž03:24:10PM247.97 -1.6500 %
πŸ‘04:10:54PM267.23 7.2000 %
πŸ‘Ž04:11:27PM264.26 -1.1200 %
πŸ‘04:18:15PM271.11 2.5200 %
πŸ‘Ž04:21:00PM263.06 -3.0600 %
πŸ‘Ž04:21:22PM262.89 -.0600 %
πŸ‘04:22:00PM265.38 .9300 %
πŸ‘04:22:54PM266.02 .2400 %
πŸ‘04:23:41PM266.45 .1600 %
πŸ‘04:24:01PM266.54 .0300 %
πŸ‘Ž04:24:14PM263.17 -1.2800 %
πŸ‘Ž04:25:17PM256.85 -2.4600 %
πŸ‘Ž04:25:59PM234.99 -9.3000 %
πŸ‘04:28:11PM242.71 3.1800 %
πŸ‘Ž04:28:24PM242.06 -.2600 %
πŸ‘Ž04:29:36PM241.11 -.3900 %
πŸ‘04:30:08PM243.02 .7800 %
πŸ‘Ž04:33:50PM241.72 -.5300 %
πŸ‘04:35:39PM242.86 .4600 %
πŸ‘Ž04:35:50PM240.54 -.9600 %
πŸ‘Ž04:39:02PM240.35 -.0700 %
πŸ‘04:39:13PM241.4 .4300 %
πŸ‘04:39:54PM242.87 .6000 %
πŸ‘04:42:39PM248.26 2.1700 %
πŸ‘04:43:14PM252.26 1.5800 %
πŸ‘04:44:32PM255.89 1.4100 %
πŸ‘04:45:16PM257.86 .7600 %
πŸ‘Ž04:48:48PM247.57 -4.1500 %
πŸ‘04:50:38PM249.64 .8200 %
πŸ‘04:50:48PM250.39 .2900 %
πŸ‘Ž04:51:23PM249.6 -.3100 %
πŸ‘04:51:52PM249.62 0 %
πŸ‘Ž04:54:36PM246.51 -1.2600 %
πŸ‘04:55:12PM248.11 .6400 %
πŸ‘Ž04:56:13PM245.61 -1.0100 %
πŸ‘04:56:34PM248.01 .9600 %
πŸ‘Ž04:57:33PM246.48 -.6200 %
πŸ‘Ž04:58:09PM241.77 -1.9400 %
πŸ‘Ž04:58:40PM241.55 -.0900 %
πŸ‘05:00:45PM248.13 2.6500 %
πŸ‘Ž05:03:12PM244.68 -1.4100 %
πŸ‘Ž05:09:57PM242.49 -.9000 %
πŸ‘Ž05:10:07PM240.37 -.8800 %
πŸ‘Ž05:10:53PM239.92 -.1800 %
πŸ‘05:14:03PM241.1 .4800 %
πŸ‘05:14:14PM241.43 .1300 %
πŸ‘Ž05:14:59PM240.1 -.5500 %
πŸ‘05:15:41PM241.2 .4500 %
πŸ‘Ž05:17:01PM240.36 -.3400 %
πŸ‘05:17:49PM245.68 2.1600 %
πŸ‘Ž05:19:05PM241.67 -1.6500 %
πŸ‘Ž05:19:40PM240.87 -.3300 %
πŸ‘Ž05:19:51PM240.78 -.0300 %
πŸ‘Ž05:20:17PM238.17 -1.0900 %
πŸ‘05:23:55PM238.43 .1000 %
πŸ‘05:25:36PM238.53 .0400 %
πŸ‘Ž05:27:53PM237.69 -.3500 %
πŸ‘05:30:08PM243.65 2.4400 %
πŸ‘05:30:39PM246.02 .9600 %
πŸ‘05:34:09PM255.09 3.5500 %
πŸ‘Ž05:34:42PM249.08 -2.4100 %
πŸ‘Ž05:36:38PM246.01 -1.2400 %
πŸ‘Ž05:38:40PM245.48 -.2100 %
πŸ‘Ž05:39:02PM242.81 -1.0900 %
πŸ‘05:39:42PM244.21 .5700 %
πŸ‘05:40:13PM244.76 .2200 %
πŸ‘Ž05:40:45PM244.22 -.2200 %
πŸ‘Ž05:41:27PM239.64 -1.9100 %
πŸ‘05:41:57PM243.16 1.4400 %
πŸ‘Ž05:42:31PM239.64 -1.4600 %
πŸ‘05:43:08PM241.05 .5800 %
πŸ‘05:43:30PM241.06 0 %
πŸ‘05:44:52PM242.69 .6700 %
πŸ‘Ž05:45:24PM241.21 -.6100 %
πŸ‘Ž05:46:00PM240.81 -.1600 %
πŸ‘05:46:28PM243.23 .9900 %
πŸ‘Ž05:47:03PM242.28 -.3900 %
πŸ‘Ž05:47:27PM242.25 -.0100 %
πŸ‘05:47:43PM242.72 .1900 %
πŸ‘Ž05:48:22PM242.5 -.0900 %
πŸ‘05:48:51PM243.2 .2800 %
πŸ‘05:49:48PM244.98 .7200 %
πŸ‘Ž05:51:02PM242.7 -.9300 %
πŸ‘05:51:48PM243.51 .3300 %
πŸ‘05:53:00PM245.63 .8600 %
πŸ‘Ž05:53:19PM245.62 0 %
πŸ‘Ž05:54:42PM244.58 -.4200 %
πŸ‘Ž05:55:16PM243.38 -.4900 %
πŸ‘05:55:47PM244.25 .3500 %
πŸ‘05:56:35PM246.12 .7500 %
πŸ‘Ž05:59:38PM245.76 -.1400 %
πŸ‘05:59:52PM246.24 .1900 %
πŸ‘06:00:37PM246.33 .0300 %
πŸ‘Ž06:02:13PM241.81 -1.8600 %
πŸ‘06:02:35PM242.16 .1400 %
πŸ‘Ž06:04:36PM240.88 -.5300 %
πŸ‘06:05:24PM242.33 .5900 %
πŸ‘06:05:53PM243.09 .3100 %
πŸ‘06:08:17PM243.3 .0800 %
πŸ‘Ž06:08:49PM239.96 -1.3900 %
πŸ‘Ž06:10:04PM239.85 -.0400 %
πŸ‘Ž06:10:15PM238.97 -.3600 %
πŸ‘06:10:58PM245.35 2.6000 %
πŸ‘06:13:07PM246.04 .2800 %
πŸ‘06:13:15PM246.27 .0900 %
πŸ‘06:14:14PM247.77 .6000 %
πŸ‘Ž06:14:25PM247.72 -.0200 %
πŸ‘Ž06:15:49PM247.19 -.2100 %
πŸ‘Ž06:18:02PM246.4 -.3200 %
πŸ‘06:21:45PM247.4 .4000 %
πŸ‘06:21:56PM248.36 .3800 %
πŸ‘Ž06:25:41PM245.83 -1.0200 %
πŸ‘Ž06:25:55PM244.23 -.6500 %
πŸ‘06:26:14PM246.94 1.0900 %
πŸ‘06:27:44PM248.5 .6200 %
πŸ‘Ž06:29:21PM246.04 -.9900 %
πŸ‘06:34:36PM257.88 4.5900 %
πŸ‘Ž06:39:27PM254.4 -1.3600 %
πŸ‘Ž06:39:40PM250.24 -1.6600 %
πŸ‘06:44:35PM260.46 3.9200 %
πŸ‘Ž06:45:14PM260.35 -.0400 %
πŸ‘06:46:44PM261.91 .5900 %
πŸ‘06:46:52PM261.95 .0100 %
πŸ‘Ž06:46:57PM261.91 -.0100 %
πŸ‘Ž06:47:28PM259.27 -1.0100 %
πŸ‘Ž06:48:01PM258.65 -.2300 %
πŸ‘06:53:42PM272.36 5.0300 %
πŸ‘06:54:03PM273.72 .4900 %
πŸ‘06:54:30PM273.73 0 %
πŸ‘06:54:51PM274.46 .2600 %
πŸ‘Ž06:55:04PM269.44 -1.8600 %
πŸ‘Ž06:56:22PM267.02 -.9000 %
πŸ‘06:56:39PM276.82 3.5400 %
πŸ‘Ž06:59:28PM273.6 -1.1700 %
πŸ‘07:00:51PM275.6 .7200 %
πŸ‘Ž07:01:03PM272.65 -1.0800 %
πŸ‘Ž07:01:36PM266.24 -2.4000 %
πŸ‘07:08:32PM269.02 1.0300 %
πŸ‘Ž07:09:11PM267.24 -.6600 %
πŸ‘07:12:44PM269.61 .8700 %
πŸ‘07:13:05PM271.34 .6300 %
πŸ‘07:13:47PM275.34 1.4500 %
πŸ‘Ž07:18:16PM270.77 -1.6800 %
πŸ‘Ž07:18:27PM267.13 -1.3600 %
πŸ‘07:19:57PM267.51 .1400 %
πŸ‘Ž07:20:20PM265.92 -.5900 %
πŸ‘07:20:50PM271.58 2.0800 %
πŸ‘Ž07:21:34PM271.19 -.1400 %
πŸ‘Ž07:22:07PM267.94 -1.2100 %
πŸ‘Ž07:24:14PM264.72 -1.2100 %
πŸ‘07:31:23PM272.4 2.8100 %
πŸ‘Ž07:31:34PM268.81 -1.3300 %
πŸ‘Ž07:31:56PM264.7 -1.5500 %
πŸ‘07:34:44PM265.14 .1600 %
πŸ‘Ž07:41:39PM263.21 -.7300 %
πŸ‘07:42:01PM264.93 .6400 %
πŸ‘Ž07:42:43PM264.42 -.1900 %
πŸ‘07:45:45PM265.66 .4600 %
πŸ‘07:45:55PM267.78 .7900 %
πŸ‘Ž07:49:49PM262.47 -2.0200 %
πŸ‘07:52:58PM265.28 1.0500 %
πŸ‘07:53:29PM268.3 1.1200 %
πŸ‘Ž08:00:47PM262.19 -2.3300 %
πŸ‘08:01:09PM266 1.4300 %
πŸ‘Ž08:02:59PM261.52 -1.7100 %
πŸ‘08:17:08PM270.14 3.1900 %
πŸ‘08:21:08PM272.54 .8800 %
πŸ‘08:21:50PM273.23 .2500 %
πŸ‘08:24:55PM273.71 .1700 %
πŸ‘08:26:37PM275.4 .6100 %
πŸ‘08:26:58PM276.18 .2800 %
πŸ‘Ž08:34:05PM272.57 -1.3200 %
πŸ‘08:34:16PM274.07 .5400 %
πŸ‘Ž08:36:40PM271.78 -.8400 %
πŸ‘08:55:55PM274.56 1.0100 %
πŸ‘08:57:38PM279.32 1.7000 %
πŸ‘Ž09:08:11PM275.73 -1.3000 %
πŸ‘Ž09:08:22PM274.63 -.4000 %
πŸ‘09:08:54PM275.92 .4600 %
πŸ‘Ž09:09:48PM275.53 -.1400 %
πŸ‘09:09:59PM277.22 .6000 %
πŸ‘Ž09:12:08PM276.96 -.0900 %
πŸ‘Ž09:14:06PM274.39 -.9300 %
πŸ‘09:14:38PM274.44 .0100 %
πŸ‘Ž09:16:36PM273.85 -.2100 %
πŸ‘Ž09:17:07PM273.53 -.1100 %
πŸ‘09:19:21PM273.67 .0500 %
πŸ‘Ž09:19:31PM273.66 0 %
πŸ‘Ž09:20:07PM273.05 -.2200 %
πŸ‘09:27:20PM274.92 .6800 %
πŸ‘09:27:30PM276.78 .6700 %
πŸ‘Ž09:31:05PM274.42 -.8500 %
πŸ‘09:32:24PM275.26 .3000 %
πŸ‘Ž09:33:07PM272.52 -1.0000 %
πŸ‘09:40:22PM275.53 1.0900 %
πŸ‘09:40:43PM277.15 .5800 %
πŸ‘Ž09:47:42PM267.47 -3.6100 %
πŸ‘09:48:25PM270.49 1.1100 %
πŸ‘Ž09:52:06PM268.66 -.6800 %
πŸ‘Ž10:01:52PM266.48 -.8100 %
πŸ‘10:26:30PM267.45 .3600 %
πŸ‘10:26:40PM271.29 1.4100 %
πŸ‘10:42:28PM275.52 1.5300 %
πŸ‘10:42:49PM276.8 .4600 %
πŸ‘Ž11:41:53PM265.96 -4.0700 %
πŸ‘11:44:30PM266.85 .3300 %
πŸ‘Ž11:50:08PM264.98 -.7000 %
πŸ‘Ž11:50:21PM264.42 -.2100 %

Stats

πŸ”₯ Highest: $309.12 per B2X
πŸ”» Lowest: $221.25 per B2X
Total changes: 701
Biggest change: -14.9300 %
Total πŸ‘ : 343
Total πŸ‘Ž : 358
Data provides CryptoCompare

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!