Sort:  

Jesteśmy już w trakcie wdrażania poprawki, która wyeliminuje powstawanie opisanego problemu.

W przypadku, gdyby ktoś miał podobny problem - istnieje opcja odblokowania konta bez konieczności kontaktu z supportem.

W celu odblokowanie konta prosimy o:
​1. przejście do zakładki Zaloguj i wpisanie danych do logowania ​
​2. po wyświetleniu komunikatu o blokadzie konta, prosimy wybrać opcję "Odblokuj"
​3. wprowadź login/adres email do konta
​4. rozwiąż zabezpieczenie CAPTCHA
​5. wprowadź kod autoryzacyjny z wiadomości email / Google Authenticator
​6. konto zostanie odblokowane i zostaniesz przekierowany do logowania.

Przepraszamy za utrudnienia związane z występowaniem powyższego błędu. mamy nadzieję, że poza tym doświadczenie z korzystania z nowej platformy będzie pozytywne. W razie pytań, sugestii - jesteśmy do dyspozycji.
https://bitbay.net/pl/kontakt

.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67095.54
ETH 3462.62
USDT 1.00
SBD 2.71