Оптимизиране тактиката на гласуването

in bgteam •  14 days ago

Здравейте приятели,

bonp.jpg

1. Увод
Гледам на Стиимит като на една игра и то доста забавна и интересна. В предни публикации изразих, че като всяка игра и тук има цел, стратегия и тактика, като особено важно при тактиката е планирането, но тук ще засегна основно оптимизирането при гласуването, като неотделен елемент от тактиката.
Намирането на оптимален вариант е нелека математическа задача, особено когато на моментните решения повлияват множество противоречащи си фактори с нелинейни характеристики. Визуално някои от тях може да бъдат представени с асимптотични хиперболи, но в тази статия ще се опитам да заобиколя сухата математика и да обясня нещата на обикновен научно популярен език и стил.
В подготовката на тази статия се наложи да прочета множество източници от различни автори, писали по темата. Забелязвам големи разлики, неточности и дори противоречия в описанието за формирането на наградата за гласуване. С въвеждането на всеки нов форк множество коефициенти и стойности биват променяни особено след HF19 и HF20. Ще се опитам да представя нещата максимално близко до характеристиките и стойностите на най-важните фактори повлияващи при формиране на възнаграждението от гласуване.

2. Формиране на наградата от/след гласуване
Популярно известно е, че ако гласувам ще получа 25% от стойността на гласа ми и 75% ще получи автора, но на практика не винаги е така. Абсолютната стойност която ще получа има силно изразен стохастичен характер и е резултат от влиянието на множество фактори. Опа, това ще рече, че до голяма степен има случаен характер. Надявам се това да стане ясно от текста по-долу, защото случайния фактор също може да бъде овладян частично, или по теория на вероятностите към постигане на максимизиране на случайно действащите фактори.
С две думи, има фактори стриктно детерминирани, но има и такива които може да ми изиграят лоша шега, ако не зная как да ги владея, доколкото е по възможностите ми.

2.1. Стойност на гласа ми
Влияе се от моментната стойност на Стиим спрямо долара и от наличното активно SP (от заработеното се приспада делегираното към друг и се прибавя ако някой е делегирал на мен).
Добър калкулатор може да видите ето тук
Може да бъдат променяни и процентите защото стойността се влияе и от тях.
Първия (Voting Power) при 100% дава максималната за съответното SP. При всяко гласуване намалява с 2%. Възстановява се с времето с ~0.83% за час.
Втория (Voting weight) се активира с плъзгач, който може да променя на желана намалена стойност, но плъзгача се появява когото акаунта достигне над 500 SP. Аз все още нямам такъв плъзгач.
Знам, че има версии на Стеем плюс, които разрешават и при по-ниско SP да се намалява стойността му. Но според мен това е безсмислено защото при ниски стойности на SP и на този процент - наградата може да стане практически нула.
Гласуването има и психологически елемент – аз му гласувам със 100%, а той на мене с 10% някакси неетично на пръв поглед, особено ако акаунтите са с близки скойности на SP.

2.2. Разпределяне на стойноста на гласа ми
Разпределението 25% на 75% е валидно само ако съм гласувал след тридесетата минута след публикуването. От нула до три минути – цялата стойност на гласа ми отива при автора. Тук има противоречиви данни и все още ми е трудно на коя публикация да вярвам. До третата минута, до петнадесетата, до двадесетата и над тридесетата. В други статии се твърди, че промяната е по линеен закон. Общото за всички е, че се започва от 100% за автора при нула секунди и се достига до 25% след тридесетата минута за гласувалия. Ако промяната е линейна - Между 0 и 30 минути моето възнаграждение се увеличава линейно – т.е движи се/нараства пропорционално на времето. Още не съм достигнал до категоричен отговор кое е вярното твърдение, но както и да е, стигам до извода:
За да максимизирам прихода си би следвало да гласувам след тридесетата минута.
Да, но не винаги е вярно защото се намесват и други фактори.

2.3. Поредност при гласуването
Ако го нямаше времевия фактор описан в т.2.2 това щеше да е най-влиятелния фактор. Първите 5-10 гласували щяха да обират лъвския пай. Този и преждеописания влизат в противоречие и ето че става интересно.
Ако идеализирам, най-висок ще е прихода ми ако съм пръв и съм гласувал след тридесетата минута. Така ще получа 25% от стойността на гласа ми.
Оказва се обаче, че може да получа и повече, но и по-малко. Когато има случаен елемент му викаме въпрос на късмет. Но защо се получава така, ще се опитам да изясня в следващата точка.

2.4. Що е басейн (Reward pool)
За басейн се споменава много рядко. Ако правилно съм разбрал – моя басейн се пълни от мен и от всички гласували след мен. Ако имам късмета след мен да са гласували с по-висок принос от моя и моята абсолютна стойност която ще получа ще е много по-висока от това което носят моите 25% (ако съм гласувал след тридесетата минута).
Преди време не бях забелязал, но когато се вгледах по-внимателно ми направи впечатление, че понякога абсолютната стойност от мой глас нараства. Защо ли? Нямах обяснение. Направих множество експерименти с гласуване на различни статии, не само на моите приятели за които гласувам традиционно, дори тях ги понамалих в интерес на научния експеримент.

2.5. Оптималната тактика
Ще се въздържа да давам съвети. Действително тук става дума за стойности които са пренебрежимо малки, но вървейки по пътя на ефективната работа, нулата може да се превърне в гоооляма цифра.
Всеки би трябвало да си направи изводи от прочетеното тук и да действа съобразно своето желание.

3. Генерален извод
Процентите са коварна материя, важна е получаваната абсолютна стойност, а тя се получава като резултат от относително сложна формула и се влияе от множество фактори и коефициенти.

Заключение

Настоящата статия се явява в изпълнение на обещание от мен в предишна моя статия да изразя мнението си за Награди за и от гласуване.
Ще се радвам ако бъде полезна за всеки който я прочете. Осъзнавам че не съм изчерпал темата в дълбочина, но вярвам, че е добра основа за дискусия в коментарите.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Голяма част от твърденията тук са плод на мои наблюдения и умозаключения. Не разполагам със заложените в алгоритъма формули и коефициенти и забелязвам, че постоянно се променят.

Очаквам вашите коментари.
Приемам не само хвалебствия, но и критики.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@bonp това си е цяло изследване.

·

Да @eii , научно изследване с приложно практическа стойност.