Time for a little bit of challenge.

in beyourself •  2 years ago  (edited)

Yes...
30 day squat challenge!
I am doing this in the last few days as an addition to my cardio and this makes me feel so good.
You can join any time. Nothing to loose only to gain super curvy bum :)

przysiady.jpg

Do not waste more time. Start the challenge now :)
There is no better feeling like after great exercise, these adrenaline rush...

Lots of love
from Margo :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Systematyczność to najważniejsza sprawa. Dzień pierwszy oj tam 20 zrobię 50 - to nie taka droga. Powolutku i te 150 można osiągnąć na spokojnie.
Trochę wysiłku nikomu nie zaszkodzi. Ja mam ruch w pracy więc jestem z tego zadowolony.
Dzisiaj kupiłem żonie na walentynki perfumy oraz wagę elektroniczną - nie żeby jej robić jakieś wytyki do wagi, ale moja kochana małżonka na pewno by się nie obraziła.
A na ćwiczenia to ona czasu nie ma - to nie czas, to chęci są potrzebne.
Pozdrawiam.