Какво означават бикове, мечки, прасета и пилета в пазара?

in #bears6 years ago

Сред първите „термини“, които начинаещите инвеститори научават, прохождайки на капиталовия пазар, са „бик“ и „мечка“ - две противоположни сили, намиращи се в постоянно противодействие.
Термините „мечка” и „бик” се считат за произхождащи от начина, по който всяко животно атакува опонентите си. Тоест, един бик ще изтласка противника си от долу на горе във въздуха с рогата си, докато мечката поваля от горе с лапата си противника на земята . Тези действия след това са били метафорично свързани с движението на пазара.

В Америка освен тези два биологични вида, в говоренето за борсова търговия, са замесени още два. Те отразяват не толкова движението на пазара, а тип поведение и психологическа нагласа. Така с израза „прасета“ се означават високорисковите инвеститори, оглеждащи се за еднократна инвестиция с огромна доходност, постигната за кратък период от време. Те купуват горещите за деня компании, като често не правят анализ на това, което купуват. Нетърпеливи са, жадни и емоционални относно своите инвестиции, без да са вложили време в изучаването на съответното дружество. Професионалните инвеститори обичат „прасетата“, защото обикновено техните загуби влизат в сметките на „биковете“ и „мечките“.
Другото „животно“ от домашното стопанство на американския капиталов пазар, което у нас все още не се използва широко като емблема за тип инвеститори, е пилето. „Пилетата“ се страхуват да загубят каквото и да е. Техният страх е по-голям от желанието им да направят печалби и често се насочват към паричния пазар, облигациите и депозитите, или фондове, инвестиращи в тези инструменти. Характерните черти на „пилетата“ са предпазливостта, недоверието и нежеланието за поемане на рискове.
Важно е да запомните, че пазарът на бикове се характеризира с общо чувство за оптимизъм и положителен растеж, който има тенденция да катализира алчността. Мечешкият пазар се свързва с общо усещане за спад, което има тенденция да внушава страх в сърцата на акционерите. Един добър инвеститор действа срещу инвестиращата публика. Когато става дума за пазарите на бикове срещу мечи, той се възползва от техните емоции, като намира качествени запаси на ниски цени по време на мечешкият пазар и продава по време на пазар на бикове.
Добрите инвеститор се възползват от страха и алчността. Те купуват, когато има страх. С други думи, когато пазарът се срива. Когато пазарът е нагоре – тогава продават. Те се движат почти точно обратното на действията на повечето хора на пазара. Те се възползват от “биковете и мечките”.

Исторически, посредниците в продажбата на мечи кожи са препродавали кожи, които все още не са получили. Като такива, те са спекулирали за бъдещата покупка на тези кожи от траперите на кожи , надявайки се, че цените им ще паднат. Тези посредници стават известни като “мечки”, а терминът се използва за описване на спад на пазара. От друга страна, тъй като мечки и биковете са счита за противоположности, дължащи се на популярния в Калифорния през 19-ти век кървав спорт на борба между бик и мечка , терминът бик, стои като обратното на мечка.

Източници- coinsvision.com, ​investor.bg,
мечки и бикове.jpg

Sort:  

@cryptotradingbg, I gave you an upvote on your post! Please give me a follow and I will give you a follow in return and possible future votes!

Thank you in advance!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66077.75
ETH 3167.77
USDT 1.00
SBD 4.01