Przyznam Wam się do czegoś.

in #barcelona3 years ago

Miałem zamiar zrobić długi film o Sagrada Familia ale dopadło mnie znużenie i postanowiłem iść na łatwiznę. Zdecydowałem się na zmontowanie krótkiego 2 minutowego filmu i mam wrażenie że wyszło to dosyć fajnie :)
Co o tym sądzicie? Iść w tym kierunku aby robić krótkie filmy z dobrym podkładem muzycznym?

btw,
dawno nie wrzucałem na DTube i zauważyłem że nastąpiło tam wiele zmian. Z czego to wynika?

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24430.04
ETH 1886.46
USDT 1.00
SBD 3.31