Mengapakah kera tidak berumah?

in bahasa-malaysia •  last year  (edited)

sumber

Di dalam hutan terdapat sebuah keluarga kera yang tidak mempunyai rumah. Apabila waktu malam, mereka berteduh di atas pokok-pokok kayu.

Pada suatu hari, hujan turun dengan sangat lebat. Kera-kera itu menjadi kelam kabut dan mereka berlompatan ke sana ke mari untuk mencari tempat berteduh. Bapa kera berjanji akan membina sebuah rumah apabila hujan teduh.

Setelah hujan berhenti, kera-kera itu pun mula berlompatan dengan riang sambil mencari makanan. Soal membuat rumah dilupakan begitu sahaja.

Apabila hujan turun, kera-kera itu akan mencari tempat berteduh semula. Maka pada suatu hari isteri kera tidak dapat tahan lagi lalu bertanya kepada suaminya.

"Hujan turun lagilah, bang. Kalau kita ada rumah, kan senang kita berteduh", kata isteri kera.

"Kenapa ayah tak buat rumah lagi?" tanya anak kera.

"Ahh...nantilah. Apabila hujan teduh, kita akan buat rumah" jawab bapa kera.

Namun begitu, apabila hujan berhenti ia akan melupakan segala-galanya. Janji tinggal janji, segala-galanya tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya mereka hanya asyik bergembira. Hingga sekarang pun kera masih tidak mempunyai rumah.

Moral cerita:

Suka menangguhkan kerja merupakan satu tabiat yang amat tidak baik, merugikan dan sentiasa gagal untuk merealisasikan matlamat.Siapakah kami?

Kami ialah Amber dan Grace. Kami ialah pelajar sekolah menengah. Ini ialah hp kakak kami. Kami akan menulis karangan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa English di blog ini. Dengan cara ini kami dapat memperbaiki mutu karangan, disamping itu kami akan mendapat extra duit untuk membeli sebuah komputer atau laptop.

Sebagai seorang pelajar, komputer amatlah diperlukan untuk menyiapkan kerja sekolah atau projek. Kami harap impian untuk mendapatkan sebuah komputer dapat dicapai melalui penulisan di Steemit.

Terima kasih kerana membaca karangan kami dan menyokong kami di sini. Terima kasih ☺.

Yang benar,
Amber & Grace

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ambergrace from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You've been upvoted by TeamMalaysia community. Do checkout other posts made by other TeamMalaysia authors at http://steemit.com/created/teammalaysia

To support the growth of TeamMalaysia Follow our upvotes by using steemauto.com and follow trail of @myach

Vote TeamMalaysia witness bitrocker2020 using this link vote for witness

Terima kasih kerana menggunakan tag #bm, jom sertai Discord Steem Bahasa untuk dapat sokongan upvote dari Steem Bahasa. https://discord.gg/Uu6gugE

Betul ka tidak owh..
Macam tembirang saja nie cerita 🤔