Atlantis forsvandt under den store Syndflod

in #atlantis7 months ago

Hvad skete der egentligt med Atlantis?

Jeg tror at pyramiderne i Egypten og Atlantis har været til i samme tidsperiode, altså før den store syndflod i år ca. 2400BC. Pyramiderne som sikkert er de første bibelske skrifter har kunne modstå syndfloden, men det kunne Atlantisk ikke. Atlantis på det tidspunkt var lokaliseret, i nutidens Mauritania i det vestlige Afrika. Atlantis blev skyllet i Atlanterhavet.

Atlantis har ligget syd for atlas bjergene i det nordvestlige Afrika

Plato (ca. 428/427 BC - 348/347BC)

Plato skriver at Atlantis forsvandt ca. 9000 år tidliger. Plato havde hørt historien fra sin bedstefar som havde hørt det fra Solon ( c. 630 – c. 560 BC) som havde hørt det fra en Egyptisk præst som havde sagt at det skete for 9000 år siden. Crantor troede på denne historie, hvorimod ser det ud til at Aristotle har troet på det. Alle troede dog på eksistensen af Atlantis

Der er dog mange bud på hvor Atlantis kunne være lokaliseret, så som Bahamas, Spaniens sydlige kyst og det græske ørige. Rudolf Steiner mente bl. a. Atlantis var et stort kontinent der lå hvor Atlanterhavet ligger i dag.

Richat Structure eller Africas Eye i Mauritania i det vestlige Sahara. Dette sted ligger syd for Atlas bjergene og har sikkert været et frodigt sted inden Syndfloden for ca 4400 år siden.

atlantis1.png

For mig tydelige tegn på at der er sket et skred i jorden på et tidpunkt.
atlantis2.png

Google maps
21.12619476288889, -11.401095726790484
https://www.google.dk/maps/@21.1693964,-11.4102709,77823m/data=!3m1!1e3?hl=da

Kilder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Plato
https://en.wikipedia.org/wiki/Solon
https://en.wikipedia.org/wiki/Crantor
https://en.wikipedia.org/wiki/Strabo
https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
https://en.wikipedia.org/wiki/Critias
https://en.wikipedia.org/wiki/Critias_(dialogue)
https://en.wikipedia.org/wiki/Timaeus_of_Locri
https://en.wikipedia.org/wiki/Timaeus_(dialogue)
https://www.history.com/topics/folklore/atlantis

Google maps
21.12619476288889, -11.401095726790484
https://www.google.dk/maps/@21.1693964,-11.4102709,77823m/data=!3m1!1e3?hl=da

http://oaks.nvg.org/steiner-atlantis.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosicrucianism
https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/a/Atlantis.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Toubkal
https://www.religion.dk/leksikon/atlantis
https://sedm.org/forms/17-Theology/TheDateoftheFlood.pdf
https://www.worldhistory.org/atlantis/

https://books.google.dk/books?id=J60xEAAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=Aristotle+atlantis&source=bl&ots=_-nCsYiAT3&sig=ACfU3U1H-u61MhIZ6YD5-x2RpyrOJsGjPg&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwitxObRs8_3AhU2SPEDHXIBD5wQ6AF6BQiAARAD#v=onepage&q=Aristotle%20atlantis&f=false

https://odysee.com/@fbfone:2/Noah-s-flood---The-Hovind-Theory-about-the-Flood-Dr.-Kent-Hovind---seminar-6:8

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17239.91
ETH 1281.34
USDT 1.00
SBD 2.29