Jüpiter Koç Burcunda

in #astroloji3 months ago

Büyük iyicil Jüpiter Mayıs 2022 - Mayıs 2023 tarihinde Koç burcunda yolculuk edecek. Jüpiter astrolojide şans ve fırsatlardan sorumludur. 12 Mayıs 2022 'de Koç burcuna geçiş yapacak. Her birimizin hayatında hızlı başlangıçlara imza atacak. Karşımıza çıkan şans ve fırsatlar ise son altı aydır yaşadıklarımızdan daha farklı olacak. 2011–2018 yılları arasında attığınız adımlar bu tarihlerde önem kazanacak.

JÜPİTER KOÇ BURCUNDA BURÇ YORUMLARI blogda

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 24023.58
ETH 1882.85
USDT 1.00
SBD 3.29