Astroloji Eğitimi

in #astroloji4 months ago

Horary Astroloji bir kehanet sanatıdır. Bu teknikte sorulan belirli bir sorunun yanıtı aranır. Soru haritasında soruyu soran kişi belirlenir. Sonra sorunun konusu olan gösterge seçilir. Bu iki göstergenin aralarındaki ilişkiye bakarak soru yanıtlanır.
Horary astroloji ile neler yanıtlanır?
Daha çok doğum haritası ile yanıtlanmayacak sorular için bu tekniği kullanırız. Örneğin, kişi bir ev alma sürecinde ise bu yıl bir ev alıp alamayacağı ya da evi ne zaman alabileceğini doğum haritası üzerinden ileri seviye astroloji teknikleri ile bulabiliriz. Ancak hangi evi alacağını doğum haritası üzerinden belirleme şansımız yok. Bu nedenle kişi bir ev beğendiği zaman bu ev için soru sorabilir;
Bu ev benim için uygun mu?
Bu ev iyi bir yatırım mı?
Evin durumu göründüğü kadar iyi mi?
Bu ev için pazarlık şansım var mı?
Bu ve benzer sorular ile kişi kafasındaki belirsizliklerden kurtulabilir. Böylece evin verilen fiyatının ederinde mi olduğunu, satının fiyat kırıp kırmayacağını, eve başka talipler olup olmadığını veya evin fiziksel durumunda olası aksaklıkları görebiliriz.
Bu tekniğin anlatıldığı Horary Astroloji Eğitimi şimdi uzaktan eğitim modülü olarak yayında. Linkten kayıt olarak eğitim materyallerine süresiz ulaşabilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 23932.52
ETH 1878.36
USDT 1.00
SBD 3.30