ႏွစ္ေန႔သားသမီးမ်ားရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားတခ်ိဳ႕

in #artzone6 years ago

image
photo credit

အဂၤါသားသမီး

ကုိယ္ဘာသာကုိယ္ေအးေဆးေနတက္တယ္
သူမ်ားကုိမဟုတ္တာမလုပ္ဘူး
သူ႔ကုိလည္းမဟုတ္တာသြားမလုပ္နဲ႔မၾကဳိက္ဘူး
သူ႔ကုိတခ်က္႐ုိက္ရင္ႏွစ္ခ်က္ျပန္႐ုိက္ရမွာေက်နပ္တဲ့လူမ်ိဳး
သည္းခံတက္တယ္၊အတုိင္းအတာတခုထိထားတယ္၊စိတ္နာၿပီဆုိလွည့္မၾကည့္တက္တဲ့အက်င့္လည္း႐ွိေသးတယ္။

ဗုဒၶဟူး
ေအးေဆးေနတက္တယ္၊စိတ္ညစ္မခံဘူး၊ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပဲေနတယ္။
အစြဲအလမ္းႀကီးတက္တယ္။စိတ္ထဲကခံစားခ်က္ကုိပါးစပ္ကထုတ္မေျပာတက္ဘူး။သူတုိ႔ေကာင္းေၾကာင္းေလးေျပာၾကည့္ ေျပာတဲ့သူအေပၚ ေသေအာင္ျပန္ေကာင္းတက္တယ္။အေျမႇာက္ကလည္းၾကဳိက္မွၾကဳိက္ဆုိပဲ။

ယၾတာ

မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ယၾတာေလးေတြေခ်ေပးပါဦး။
အေမႊးနံ႔သာေရႏွင့္ တနလၤာေထာင့္က ဆင္းတုေတာ္ကုိ တနလၤာေန႔မွာ ေရသပၸါယ္ေပးပါ။ ၾကာဖူး (၂) ပြင့္၊ သစၥာပန္း (၆) ပြင့္ကုိလည္း ၎ဘုရားမွာပဲ ကပ္လွဴပူေဇာ္လုိက္ပါ။ နဂါး႐ုံဘုရားမွာ ထန္းလ်က္ (၁၁) ခဲကုိ စကၠဴကေတာ့ထဲ ထည့္ၿပီး ကပ္လွဴပူေဇာ္လုိက္ပါ။
အဲဒီလုိ လုပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဒီႏွစ္ပုိင္းမွာ မိတ္ေဆြႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ အခုိက္အညံ့ေလးေတြ ေျပေပ်ာက္သြားမွာပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီႏွစ္ဟာ မိတ္ေဆြအဖုိ႔ ကံေကာင္းတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပါပဲ။

Sort:  

Dear friend, you do not appear to be following @wafrica. Follow @wafrica to get a valuable upvote on your quality post!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69837.94
ETH 3620.96
USDT 1.00
SBD 3.20