ဒီလို ဒီလို

in #artzone6 years ago

image
photo credit

စစ္ေလာ္ဘီေတြ ေျပာေနက်စကား မွတ္မိၾကေသးလား

KIA ကို တိုက္တယ္ဆိုတာ မင္းတို႔အစိုးရ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာတည္ၿမဲေစဖို႔ တပ္မေတာ္က ခုလို အသက္စြန္႔တိုက္ေနရတာတဲ့ ...
အေတာ္ေသာက္ခြက္ေျပာင္တဲ့ ေကာင္ေတြပဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ဝျပည္ကို အလည္အပတ္ျဖစ္ေစ
အလုပ္သေဘာနဲ႔ျဖစ္ေစ သြားခ်င္ရင္ သြားခ်င္ရင္
ဝ ျပည္နယ္က ဝ ကိုယ္ပိုင္ရဲဌာနမွာ ယာယီေနထိုင္ခြင့္
လက္မွတ္ေလွ်ာက္ရတယ္တဲ့ ...
ဒါေတာင္ သူတို႔စစ္ၾကည့္လို႔ လိုတဲ့အခ်က္အလက္
ျပည့္စံုမွ ဝင္ခြင့္ရမွာတဲ့ ။ ေကာင္းေရာဗ်ာ

ဒီသတင္းကိုေတြ႕ရေတာ့ ကိုယ့္ျမန္မာေတြ
ဘဂၤါလီေတြကို Green card ေလွ်ာက္ခိုင္း၊
ပံုစံ ၄ ျဖည့္ခိုင္းၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းနဲ႔ညီမွ
ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို သြားခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတာနဲ႔
တပံုစံထဲ သြားတူေနတယ္

ရခိုင္က ဘဂၤါလီေတြကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ မျဖစ္
မစီစစ္ရေသးလို႔ ခုလိုစစ္ေဆးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာ ထံုးစံနဲ႔အညီျဖစ္လို႔ လုပ္သင့္တယ္ဆိုေပမယ့္
ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက တိုင္းရင္းသားေတြက
ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ျပည္နယ္တစ္ခုကိုသြားဖို႔
သီးျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွာ
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး Green card ေလးရမွ
ဝင္ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာ လူၾကားလို႔မွ ေကာင္းေသးရဲ႕လား

စစ္ေလာ္ဘီေတြ မင္းတို႔ေျပာေနတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
စိုးမိုးႏိုင္ဖို႔ မင္းတို႔တပ္မေတာ္က တိုက္ေနရတာဆိုရင္
ဘာလို႔ အဲဒီ့နယ္ေျမေလးကြက္ၿပီး က်န္ေနရတာလဲ
အဲ့ေနရာမွာ အစိုးရအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ မစိုးမိုးတာ
မင္းတို႔မသိၾကဘူးလား။ ကိုယ့္ေျမကို တစ္လက္မမွ
အထိမခံလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ အင္အား ၅ သိန္းရွိတဲ့
တပ္မေတာ္ရွိေနပါရဲ႕ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္နက္ထဲက နယ္ေျမကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ၿပီးမွ သြားခြင့္ရတာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္က ေသာက္သံုးမက်လို႔ ျဖစ္ရတာ

အဲ့ေခြးသူေတာင္းစား စစ္ေလာ္ဘီေတြနဲ႔ မ်က္စိမိွတ္ၿပီး တပ္မေတာ္ေထာက္ခံေနသူေတြ ျငင္းရဲၾကလား
ေနာက္ကို ေသာက္ရွက္ရွိၾကရင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေတြ
ဘာေတြ လာမေျပာနဲ႔ ၊ KIA ကိုတိုက္တာ ဖားကန္႔နဲ႔ တႏိုင္းမွာ
စားခြက္လုလို႔ ျဖစ္ၾကတာလို႔ပဲမွတ္တယ္

တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္အေပၚ အမွန္တကယ္ ေစတနာရွိလို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ တိုက္ေနတာမွန္ရင္ ေနာက္ေန႔ ဝ ကို ဝင္တိုက္
အျပဳတ္တိုက္၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့အထိ တိုက္
မင္းတို႔ ဝ ကိုတိုက္လို႔ စစ္ပြဲရပ္လို႔ေအာ္ရင္ ေအာ္တဲ့သူ
ငါကိုယ္တိုင္ ကေလာ္တုတ္မယ္

ဒါမ်ဳိးေတြက်ေတာ့ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကၿပီး
စားခြက္လုတဲ့ စစ္ပြဲက်မွ အခ်ဳပ္အျခာေတြ အာဏာေတြ
ဥပေဒစိုးမိုးမႈေတြ လူၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာလိုက္ တပ္မေတာ္ ေထာက္ခံပြဲေတြ လုပ္ျပလိုက္နဲ႔ အဲ့စစ္တပ္က
ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ အဲ့စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံေနတဲ့
စစ္ေလာ္ဘီေတြေရာ ဒဲ့ေျပာမယ္
ခုတိုက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ကိုေရာ
ျပည္သူလူထုကိုပါ ဒုကၡေပးေနတဲ့ လုပ္စားစစ္ပြဲပဲ ...

စစ္ေလာ္ဘီေတြ ေျပာေနက်စကား မွတ္မိၾကေသးလား
KIA ကို တိုက္တယ္ဆိုတာ မင္းတို႔အစိုးရ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာတည္ၿမဲေစဖို႔ တပ္မေတာ္က ခုလို အသက္စြန္႔တိုက္ေနရတာတဲ့ ...
အေတာ္ေသာက္ခြက္ေျပာင္တဲ့ ေကာင္ေတြပဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ဝျပည္ကို အလည္အပတ္ျဖစ္ေစ
အလုပ္သေဘာနဲ႔ျဖစ္ေစ သြားခ်င္ရင္ သြားခ်င္ရင္
ဝ ျပည္နယ္က ဝ ကိုယ္ပိုင္ရဲဌာနမွာ ယာယီေနထိုင္ခြင့္
လက္မွတ္ေလွ်ာက္ရတယ္တဲ့ ...
ဒါေတာင္ သူတို႔စစ္ၾကည့္လို႔ လိုတဲ့အခ်က္အလက္
ျပည့္စံုမွ ဝင္ခြင့္ရမွာတဲ့ ။ ေကာင္းေရာဗ်ာ

ဒီသတင္းကိုေတြ႕ရေတာ့ ကိုယ့္ျမန္မာေတြ
ဘဂၤါလီေတြကို Green card ေလွ်ာက္ခိုင္း၊
ပံုစံ ၄ ျဖည့္ခိုင္းၿပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းနဲ႔ညီမွ
ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို သြားခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတာနဲ႔
တပံုစံထဲ သြားတူေနတယ္

ရခိုင္က ဘဂၤါလီေတြကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ မျဖစ္
မစီစစ္ရေသးလို႔ ခုလိုစစ္ေဆးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာ ထံုးစံနဲ႔အညီျဖစ္လို႔ လုပ္သင့္တယ္ဆိုေပမယ့္
ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက တိုင္းရင္းသားေတြက
ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ျပည္နယ္တစ္ခုကိုသြားဖို႔
သီးျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွာ
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး Green card ေလးရမွ
ဝင္ခြင့္ျပဳတယ္ဆိုတာ လူၾကားလို႔မွ ေကာင္းေသးရဲ႕လား

စစ္ေလာ္ဘီေတြ မင္းတို႔ေျပာေနတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
စိုးမိုးႏိုင္ဖို႔ မင္းတို႔တပ္မေတာ္က တိုက္ေနရတာဆိုရင္
ဘာလို႔ အဲဒီ့နယ္ေျမေလးကြက္ၿပီး က်န္ေနရတာလဲ
အဲ့ေနရာမွာ အစိုးရအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ မစိုးမိုးတာ
မင္းတို႔မသိၾကဘူးလား။ ကိုယ့္ေျမကို တစ္လက္မမွ
အထိမခံလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ အင္အား ၅ သိန္းရွိတဲ့
တပ္မေတာ္ရွိေနပါရဲ႕ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္နက္ထဲက နယ္ေျမကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ၿပီးမွ သြားခြင့္ရတာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္က ေသာက္သံုးမက်လို႔ ျဖစ္ရတာ

အဲ့ေခြးသူေတာင္းစား စစ္ေလာ္ဘီေတြနဲ႔ မ်က္စိမိွတ္ၿပီး တပ္မေတာ္ေထာက္ခံေနသူေတြ ျငင္းရဲၾကလား
ေနာက္ကို ေသာက္ရွက္ရွိၾကရင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေတြ
ဘာေတြ လာမေျပာနဲ႔ ၊ KIA ကိုတိုက္တာ ဖားကန္႔နဲ႔ တႏိုင္းမွာ
စားခြက္လုလို႔ ျဖစ္ၾကတာလို႔ပဲမွတ္တယ္

တပ္မေတာ္က တိုင္းျပည္အေပၚ အမွန္တကယ္ ေစတနာရွိလို႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအတြက္ တိုက္ေနတာမွန္ရင္ ေနာက္ေန႔ ဝ ကို ဝင္တိုက္
အျပဳတ္တိုက္၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့အထိ တိုက္
မင္းတို႔ ဝ ကိုတိုက္လို႔ စစ္ပြဲရပ္လို႔ေအာ္ရင္ ေအာ္တဲ့သူ
ငါကိုယ္တိုင္ ကေလာ္တုတ္မယ္

ဒါမ်ဳိးေတြက်ေတာ့ ႐ူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကၿပီး
စားခြက္လုတဲ့ စစ္ပြဲက်မွ အခ်ဳပ္အျခာေတြ အာဏာေတြ
ဥပေဒစိုးမိုးမႈေတြ လူၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာလိုက္ တပ္မေတာ္ ေထာက္ခံပြဲေတြ လုပ္ျပလိုက္နဲ႔ အဲ့စစ္တပ္က
ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ အဲ့စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံေနတဲ့
စစ္ေလာ္ဘီေတြေရာ ဒဲ့ေျပာမယ္
ခုတိုက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္ကိုေရာ
ျပည္သူလူထုကိုပါ ဒုကၡေပးေနတဲ့ လုပ္စားစစ္ပြဲပဲ ...

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-23T07:01:42
Account Level: 1
Total XP: 143.00/200.00
Total Photos: 22
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Dear friend, you do not appear to be following @wafrica. Follow @wafrica to get a valuable upvote on your quality post!

Dear friend, you do not appear to be following @artzone. Follow @artzone and get added to our voting list for valuable up-votes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67859.32
ETH 3799.86
USDT 1.00
SBD 3.67