စည္ပင္သာယာ

in #artzone6 years ago

image
photo credit
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မွ မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကားေသာ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္သလိုအေရးယူေပးပါရန္😡😡😡

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဘူတာတိုက္တန္းတြင္ ယခုအခါ ကားရပ္နားရန္အတြက္ ကားပါကင္မ်ား ထားေပးထားၿပီး စည္ပင္မွ အခေၾကးေငြေကာက္ခံေနပါသည္။
အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကားမ်ားကို ေဘာက္ခ်ာမျဖတ္ပဲ ကားရပ္နားလွ်င္ ပိုက္ဆံအတင္းေတာင္းၿပီး ျပည္သူ႔ေငြမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ေငြအျဖစ္ဖန္တီးေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္လာေရာက္ေသာ ေစ်းဝယ္မ်ား၏ ဆိုင္ကယ္မ်ားအား လဲက်သည္အထိ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဖယ္ရွားျခင္း ဆဲဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ဆိုင္ကယ္မရပ္ရဟု ေျပာပါသည္။ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္လာေရာက္ေသာ ေစ်းဝယ္မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရပ္ရပါမည္နည္း။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား မိုက္႐ိုင္းေစာ္ကားေသာ အက်င့္ပ်က္ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ျပည္သူတစ္ဦး
စည္ပင္သာယာကိုေတာ့အျပစ္မေျပာၾကပါနဲ႔အလုပ္ေတြလုပ္ေနပါတယ္အခြန္မေဆာင္ရတဲ့ၾကက္သား/ငါးနဲ႔အျခားစားေသာက္ကုန္ေတြကိုေတာ့ေစ်းႏူန္းေတြက်ဖို႔မလုပ္ပါဘူးအခြန္ေဆာင္ၿပီးလုပ္ရတဲ့ဝက္သား/အမဲသားေတြၾကေတာ့အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းရွာၿပီးေတာ့က်မတို႔ေစ်းဝယ္ေတြနဲ႔အဆင္ေျပေအာင္ေရာင္းေပးရင္ေတာင္မွပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းၿပီးေတာ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုနာမည္မပ်က္ပ်က္ေအာင္လုပ္ၾကံေနၾကပါတယ္

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-24T03:56:30
Account Level: 1
Total XP: 130.00/200.00
Total Photos: 20
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68874.67
ETH 3743.28
USDT 1.00
SBD 3.72