ဥပေဒ

in #artzone6 years ago

image
photo credit
အေမေျပာတဲ႔……ဥပေဒ


က်မတို႔ႏိုင္ငံမွာဘယ္ေလာက္
ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းေနလဲဆိုေတာ့
ဥပေဒရဲ႕အဓိပၸါယ္ကို
ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုကနားမလည္းဘူး …

က်မတစ္ခါတုန္းက
ဥပေဒပညာသင္ေနတဲ႔တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားတစ္စုနဲ႔ေဆြးေႏြးဖူးပါတယ္။
က်မသူတို႔ကိုေမးပါတယ္ …

"#ဥပေဒဆိုတာဘာအတြက္လည္း"
ေမးေတာ့
သူတို႔ကအျပစ္ရွိတဲ႔သူေတြကို
ဒဏ္ေပးဖို႔အတြက္တဲ႔ …

က်မသိပ္ဝမ္းနည္းသြားတယ္" … …
ဥပေဒဆိုတာ …
လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုမွာ
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းလံုလံုျခံဳျခံဳ
တည္တည္ျငိမ္ျငိ္မ္နဲ႔ေနႏိုင္ဖို႔အတြက္
ဥပေဒကိုထုတ္ထားတာ … …

ဥပေဒဆိုတာ …
တရားမ်ွတရမယ္
ျပည္သူေတြေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္တဲ႔
ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္ … …

အခ်င္းခ်င္းႀကားမွာ
မတရားမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ကာကြယ္ထားတဲ႔
ဥပေဒျဖစ္ရမယ္ …

                     ပါင္းေလာင္းျမိ္ဳ့သစ္ မွ နန့္မြန္ၾကီးသိူ့ 🛶🛶
ကိုယ္ေတြဆိုတာ ဘယ္သြားသြား GPS ဖြင့္ထားတဲ့သူေတြ.. ဟိုးေရွ့က ေပါင္းေလာင္းျမိဳ့သစ္ေရာက္ေတာ့မယ္လို့ ကားဆရာေျပာေတာ့ လွမ္းၾကည့္လိုက္တာ ေရအိုင္အၾကီးၾကီးလို ဆည္ၾကီးလိုလိုေတြ့တယ္.. အဲဒါနဲ့ ကိုယ့္ GPS ကို ကိုယ္ျပန္ၾကည့္ေတာ့ အဲ့ဒီေရအိုင္ၾကီး၇ွိမေနဘူးး ..လယ္ကြက္လိုလ္ု ေျမနိမ့္ခ်ိဳင့္၀ွမ္းၾကီးပဲေပၚေနတာ..ေပါင္းေလာင္းေရာက္ေတာ့ ကိုသီဟ ေျပာလိုက္တဲ့ နမ့္မြန္ စတိုးနဲ့ နမ့္မြန္ စားေသာက္ဆိုင္ကိုရွာရတယ္.. လမ္းမေပၚမွာ ဆိုေတာ့ ရွာရတာ အင္မတန္ကိုလြယ္တယ္.. ဆိုင္းဘုတ္လဲ၇ွိေတာ့ ေအးေဆးပဲ ..ဆိုင္ထဲ၀င္သြားျပီး နန့္မြန္ၾကီးသြားခ်င္လို့ ေလွငွားခ်င္လို့ပါဆိုျပီးေျပာလိုက
Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-22T05:13:00
Account Level: 1
Total XP: 130.00/200.00
Total Photos: 20
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68515.51
ETH 3777.39
USDT 1.00
SBD 3.65