***ဘြဲ႕ရ ႏွင့္ ပညာ

in #artzone6 years ago

image
photo credit

 ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာျပည္တြင္ဘြဲ႕ရအမ်ားစုကို “ဘြဲ႕ရပညာမတတ္”ဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။

၁၄ ႏွစ္ခန္႕အခ်ိန္ကုန္လူပမ္းၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့သူမ်ားစြာကို ဘြဲ႕ရသည့္အခါ သူတို႕ကိုဘာေၾကာင့္ ပညာမတတ္ဟု ဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသနည္း။
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ပညာကိုဘယ္လိုသင္ၾကလဲ
ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားကို ၾကည့္ရင္ သူတို႔သည္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သာ စာသင္သည္ကိုေတြ႕ရမည္။
ျပင္သစ္တြင္ ျပင္သစ္ဘာသာရပ္ျဖင့္သာစာသင္သည္။ဂ်ာမနီတြင္ ဂ်ာမာန္ျဖင့္စာသင္သည္။
အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေကာ။
ထိုင္းတြင္ဘာသာရပ္အားလံုး ကိုထိုင္းလိုသင္သည္။ ထိုင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ထိုင္းလိုပင္သင္သည္။
တရုတ္တြင္လည္း ထို႕အတူျဖစ္သည္။
တရုတ္မွာ တကၠသိုလ္တက္ရင္ ၉၉% ေသာေက်ာင္းေတြဟာ တရုတ္လိုပင္သင္သည္။
အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလံုး တရုတ္လိုၾကည့္လို႕ရသည္၊ ရွာလို႕ရသည္။
ဂ်ပန္ေကာဘာထူးသလဲ။
သူတို႕တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္လိုပင္သင္သည္။ ဂ်ပန္က အဂၤလိပ္လိုေရးသားထားေသာ ထြက္သမွ်စာအုပ္အားလံုးလိုလိုကို ဘာသာျပန္သည္။
ကိုရီးယားတြင္လည္း ဒီလိုပဲေပါ့။
ဒီေကာင္ေတြ အဂၤလိပ္စာညံ့သည္။
အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းေကာင္းမေျပာတတ္ၾကပါ။
ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္တေလ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည့္အခါ လာၿပီး ေမးလွ်င္မေျဖရဲ။ ရွက္ရွက္ႏွင့္ထြက္ေျပးၾကရသည္။
တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္း၊
အားလံုးအဂၤလိပ္လို ညံ့သည္။
ထိုသို႔ ညံ့သည့္အေၾကာင္းကားသူတို႔သည္ ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္အားလံုးကို မိခင္ဘာသာစကား (mother Tongue) ျဖင့္သာ သင္ယူၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သူတို႕အဂၤလိပ္စာည့ံသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း သူတို႕ ဘာသာရပ္ကိုကၽြမ္းက်င္သည္။
ဂ်ပန္သည္ တီထြင္မႈ (innovation) မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သူတို႕သည္ ကမၻာတြင္အေကာ

   မန္မာပလာဇာကို ငွားတယ္။ ရန္ကင္းစင္တာဘက္ကေနလာတဲ့လမ္းမွာ ေကြ႕တဲ့ေနရာေတြရွိတယ္။

ေကြ႕ရမယ့္ေနရာကို ေက်ာ္ၿပီး မီးပြိဳင့္ထိပ္သြားတန္းစီဖို႔ လုပ္ေတာ့ အကိုေရ ... ဒီကေကြ႕ရမွာလို႔ ေျပာမိတယ္။
ခင္ဗ်ားသြားခ်င္တဲ့ေနရာေရာက္ရင္ ၿပီးေရာမလားဘာညာေျပာတယ္။ ညီမေရ... အရွိန္လြန္သြားလို႔ မီးပြိဳင့္ေက်ာ္ၿပီး ျပန္ေကြ႕ေပးမယ္ဆိုရင္ ရတဲ့ကိစၥ။
ကိုယ့္ဘာသာေက်ာ္လာတာကို ဝန္မခံဘဲ ရင့္တယ္။
"ရွင္ေမာင္းႏိုင္ေပမယ့္ ကြ်န္မမစီးႏိုင္ဘူး
မရဘူး ... ဒီကေန မရရေအာင္ေကြ႕" ဆိုၿပီး ဂ်ီးတြန္းပစ္လိုက္တယ္။ ကိုယ့္လာရင့္ရင္ ကိုယ္ကလည္း အပတ္ခုႏွစ္ဆယ္ရွစ္ပတ္ေလာက္ ရစ္တဲ့ မိန္းမ။
ဘရိတ္ေတြ အတင္းေစာင့္အုပ္ၿပီး ေစာင့္ႀကီးေအာင့္ႀကီးနဲ႔ ရပ္ေပးတယ္။
ရတယ္ေလ... ဖုန္းဆက္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းတိုင္ေပးလိုက္တယ္။

Grab ပဲစီးစီး ႐ိုး႐ိုးလက္တားၿပီးပဲ စီးစီး
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပို႔ေပးရင္

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-25T10:21:51
Account Level: 1
Total XP: 136.50/200.00
Total Photos: 21
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 62680.20
ETH 3467.88
USDT 1.00
SBD 4.33