akcp

in #artzone6 years ago

s imagePassive farko mutum
Sauri sauri ...
Aqua Fiorentina;
Guide foar May Laushi:

Typ fan alien:
Fêste ynternet ...
It ein is sletten

♡ arin kuII
Karin Beyian's Mafi Girma
Hy is al oerweld.

Guide foar Tafia
Op de tsiende dei fan 'e moanne fan Abuwua.

Wolle jo help fan jo freon?
Yoma is al dêre.

Shin zaka ij jin rai da kum maana.
Van skynt ljocht
Dubai Cuma.

De lichem fan Amin is "
Flasha rayuwa helder skine.
Nee, ik bin gjin "

Nei dat ...
Op it stuit aka saki ....

Zinariya

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-28T03:33:48
Account Level: 1
Total XP: 149.50/200.00
Total Photos: 23
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 70018.15
ETH 3794.54
USDT 1.00
SBD 3.75