bklr

in #artzone5 years ago

a imageIk wil zijn
@@@@@@@@@@@

Opeens merkte ik het
Paula weg. sectie
Ik heb een hart en Kane
van angst
Het land zit snel gevangen
De meerderheid van etnische minderheden
Boeddhisme. Boeddhisme
Law monks Respect
, Ik mis het
Vraag het aan je ambtenaren
Vanaf nu zullen dingen worden gevraagd.
Degenen die het meest tevreden zijn met hun တို့ဗမာ
Veel liefdadigheid speciaal
God, een schoolgebouw, biedt Monnikmonks aan. In feite heeft Mont Morate om hulp gevraagd.
Eerder gepresenteerd
Daarom heeft het een grote hoeveelheid geld en bezit
Meest gebruikt.
Sommige verlaten schoolbussen
Televisie is gebaseerd op plezier
En de vreugde van het huis.
Traditionele boeddhist
Er zijn vijf recepten die getrouwd zijn
de enige deugd
Ik wilde het niet weten en vragen.
Verborgen extravagante geschenken
gespecialiseerde toewijding. natuur
Ze zullen worden gepresenteerd. voor priesters
Scholen hebben seks.
, School
Monnik precies? Zij zijn moslims
donorpraktijken
De aarde is nu Glorieus
religieuze landen schud de
Nu alle sterke punten
Als het op aarde valt သာသနာပိုင်
Gloriery krijgt zaken.
Hij wil {}} wil weten
Ja, donaties missie Monk Monk
Maak meer lessen om te prediken
Maar de monniken die het echt nodig hebben in de gebieden
risicozaad ့ ် ် "" "" "Lu Lu Lu mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon Mon Lu" Lu "" "" " "" "" "" "" "" "" "" "Nachtboeddhist
Maar als dat zo is, voertuig, telefoon, tv
Boxen lezen en opslaan
Maar het geld in de handen van ()
Zijn rampvuur
Men geeft om donaties. Waarom wil je echt?
Waar is de prediking? En de regels.
In landelijke gebieden, steden
In expansie gesproken
{6} {} $ lakh. Ex huur in Beijing
bea monksner
goed idee
Assemblage van de initiële aankoop /
Opgedragen om te doden
Het kan waar zijn
een zendeling
nu
Er zijn veel andere factoren.
Lang ... Chris Yang
religieus onderwijs
hij heeft ze nodig
Help. Voedingsondersteuning
Hoe de enige te kiezen
, {Glo နဲ ်
Show / supermarkt. Ze hebben het
သာသနာ ပြု နည်း. server
Chris Small Yang
Hoe geloofden jouw ouders?
monniken stonden erop nacht
Ik speelde met zwart en duidelijk
En de regels. De mens vangt echt
Perth? wijden aan de aankoop
vol
dit speelgoed
Mijn wetenschappers geloven dat het goed is
Rally links /
Meer en meer heilige heiligdommen
De volledige verantwoordelijkheid van India
Boeddha
maar ****

Engelse leraar

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-20T08:17:42
Account Level: 0
Total XP: 13.00/100.00
Total Photos: 2
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by niy from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23345.31
ETH 1652.93
USDT 1.00
SBD 2.69