Αποφύγετε ηγέτης και επικεφαλής

in #artzone6 years ago

Αναπτύχθηκε ως οργάνωση, Η μείωση εξαρτάται κυρίως από την ηγεσία γκουρού, λέει ο ηγέτης που κήρυττε ο Ιωάννης Max Wells είπε. Πιθανώς ο πιο σημαντικός παράγοντας για κάθε ηγέτη οργάνωσης.

Αν έχουν προκύψει ηγέτες και τους οπαδούς. Οι ηγέτες και οι οπαδοί της οργάνωσης υπήρξε εντατική ανάπτυξη ဖွွံ့ λίπος έχει γίνει.
Κάθε οργάνωση μπορεί να παρέχει ηγέτες ηγεσία πάρει τον εαυτό του να είναι ηγέτης σε ορισμένες οργανώσεις δεν βρίσκονται συχνά μερικά από τα μη-ηγέτη. Ένας υψηλόβαθμος ηγέτες των ομάδων αυτών δεν μπορεί να καθορίσει. Απλά κάθε μέρα εκεί μπορεί να κατευθυνθεί υπό την ηγεσία δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Γεμιστά τις ηγετικές ικανότητες για να επιτευχθεί ο στόχος της οργάνωσης ήταν ο ηγέτης των επιδόσεων.

Στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα από την εξουσία και την ηγεσία. Υπάρχει η πραγματική «δύναμη και την επιρροή» και δεν ισχύει. «Χωρίς τη δύναμη της εξουσίας» και «επιρροή» αδύνατο ηγέτη. Οι εργασίες θα είναι καθαρά μια επικεφαλής. απόφαση Θέση νωρίτερα, ο οποίος είναι να γίνει αρχηγός. Αλλά αν γίνει μια ηγετική θέση στην καρδιά της ποιότητας της ηγεσίας και εξουσίας εξαρτάται πολύ από το ιερό.

Ηγέτης πρέπει να είναι πλήρη λογοδοσία για να απολαύσετε. Ορισμένοι ηγέτες που εργάζονται με ευθύνη συχνά από ό, τι προτεραιότητας δικαιώματα τάξης. Αυτός ο ηγέτης δεν είναι ηγέτης. Δράττομαι της ευκαιρίας για να αποφευχθεί η επιτροπή τους κάλεσε για να αποφευχθεί η «κεφαλή». Εδώ ο ηγέτης και το κεφάλι μακριά από ό, τι πρέπει να ξέρετε πώς διαφορετικά.

«Leader» είναι συχνά υπεύθυνη. Συχνά για να αποφευχθεί το «κεφάλι» των δικαιωμάτων. «» Για παράδειγμα, είχα ακούσει ότι το γυάλινο παράθυρο. Η επιτυχημένη διοργάνωση တက်လာရင် αποφευχθεί η «κεφαλή» είναι συχνά αλήθεια. Το κλείσιμο και να δούμε το πραγματικό πρόσωπο. Θα προχωρήσει, «λόγω του οργανισμού μου,» συχνά λαμβάνουν. Αν βελτίωση της οργάνωσης της μπάλας. Υποστήριξη συνεδρίαση της ομάδας έχουν ήδη αντιμετωπίσει δύσκολα προβλήματα που πια. Είπε ότι το Θιβέτ έχει θέσει το δικαίωμα να ανοίξει τα παράθυρα. Αφού διαπιστώθηκε ο άνθρωπος κατ 'εξουσιοδότηση εδώ. Συχνά κατηγορείται εδώ.

Ο ηγέτης είναι το αντίθετο. Ο ηγέτης των επιτυχημένων οργανώσεων တက်လာရင် παράθυρα. Για να τιμήσει και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους. Η επιτυχής μέρει επειδή οι δικαστές σχολίασε. Η οργάνωση έχει αντιμετωπίσει ένα δύσκολο πρόβλημα για να δούμε αν το δικαίωμα ηγέτη. Η ομάδα μου είναι η ευθύνη μου, υπάρχει ένα πλήρες σημείο του παιχνιδιού. Έτσι ώστε ηθικό ηγέτη της. Το πρόβλημα για να αποφευχθεί μια εργασία για να κρατήσει την μπάλα σε έναν κοινό παράγοντα.

Υπό την ηγεσία του στυλ ηγεσίας του οργανισμού. Υπάρχει μια ποικιλία των παιδιών (Leadership Style) Πώς μπορεί ένας ηγέτης στον οργανισμό σας, θα οδηγήσει (Στυλ) και πρέπει να γνωρίζουν. Η πρώτη οδήγησε στην οργάνωση, Η Δύση οδήγησε μέχρι τα μέσα των εγκαταστάσεων μπορεί να βαθμολογείται περίπου.

Αρχηγός της ταχύτητας ενός οργανισμού με μια καλή εμπειρία, ενώ στη Δυτική ηγεσία. Αν ο οργανισμός έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις και τα προβλήματα που η Ανατολή να σηκώνεται και αποφασιστικά ဆောင

Sort:  

To get upvote from @wafrica, the post needs at least 300 characters! Please describe your work in detail ;-)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61832.26
ETH 3432.72
USDT 1.00
SBD 4.93