Tabii ki bu, mutlu bir anı değil, acı verici anılar

in #artzone4 years ago (edited)

Yağmur, bana her zaman bir olayı hatırlatıyor, boğulmakta olan bir olay, kalbimi acı veren bir olay olan bir olay. Şimdi olduğu gibi, yağmur aniden gökten düşüyor ve hızlı ve hızlı bir şekilde yuvarlanmasını istiyor. Şimşek, bir şimşekle cızırdandı, korkutucu bir yıldırım attı. Göğsümü tuttum, thru'nun heyecanına direndim. Gözlerim ağrıyor, ağır nefes alıyor. Bir an bile unutmayacağım anıları hatırlamak.

Tabii ki bu, mutlu bir anı değil, acı verici anılar, vücudumun korkuyla titremesini sağlayan anılar ve göğsümün sıkılığı, sonsuza dek düşme gözyaşları,

anında beni savunmasız hissedilebilir hissettiriyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23274.06
ETH 1704.17
USDT 1.00
SBD 3.16