Rajzok, amiket sosem fejeztem be; vázlatok és gondolataim...

in #artzone6 years ago

Hello mindenki!

Tudom idáig csak mindent angolul osztottam meg, de szeretnék ezen változtatni egy picit. Remélem, aki magyar, és szán egy kis időt minderre, elolvassa, és megosztja a saját gondolatait velem. Persze nem muszáj. :D :)
Na szóval... Már majdnem egy éve, hogy csatlakoztam ehhez a fantasztikus oldalhoz, és attól a perctől, hogy csatlakoztam nagyon nagyon sok jó dolog történt az életemben, amiért eszméletlenül hálás vagyok. :')
De nem szeretném azt hozzákötni minden jó dologhoz a pénzt, amit itt 'kaptam'. Persze nem a semmittevésért kaptam. Tudom jól. Szégyellem is, hogy mostanában nem osztok meg annyi mindent, mint régen, mert akkor tettem is mindazért, amit kaptam...
Nem lustultam el. :D Nem ez a probléma, csak picit fárasztó az élet körülöttem. Ezért nem találok annyi időt arra, hogy megosszam a kusza gondolataim és minden rajzom. Pedig imádok mást fárasztani az érthetetlen dolgaimmal... :D
Ígérni nem igazán tudom, hogy ugyanúgy minden rajzom minden egyes lépését megosztom a gondolataimmal, mint jóval ezelőtt. Persze szeretném, viszont úgy érzem, mióta jóóóval több ember csatlakozott az oldalhoz, esélyem sincs visszanyerni a követőim érdeklődését, bármit is teszek. De nem siránkozom. :D

IMG_1797.JPG

IMG_0021.JPG

IMG_3409.JPG

IMG_1551.JPG

IMG_4143.JPG

IMG_0430.JPG

Köszönöm mindenkinek, aki eddig követett és továbbra is azt teszi. :) Igyekszem majd többet megosztani újra. Meglátjuk, hogy alakul. :)


Kérdéseim pedig...
-Ti mit tapasztaltatok mióta használjátok az oldalt? Hogy találtatok az oldalra? :)


Következő posztomig...
Legyetek jók!

cats001222.jpg

Sort:  

Let there is confusion, however, and there are wonderful drawings that are very nice to watch

Dear Artzonian, thanks for using the #ArtzOne hashtag. Your work is valuable to the @ArtzOne community. Quote of the week: Art, freedom and creativity will change society faster than politics. -Victor Pinchuk

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bridgetart from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64187.97
ETH 3476.17
USDT 1.00
SBD 2.49