fear a theastaíonn uait. Mura bhfuil tú cin

in #artzone5 years ago

Bí cinnte go maith leat é. Oibríonn díogra ach amháin más maith leat é. Mura bhfuil suim aige i ngach áit, beidh tú an-deacair é a dhéanamh éad. Is é an dea-


scéal ná go bhfuil suim cinnte ag duine ar bith atá ag dul in éineacht leat, agus mar sin féin, téann an fear a theastaíonn uait. Mura bhfuil tú cinnte má tá suim ag fear leatsa, is féidir leat iarracht é a dhéanamh éad.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17009.03
ETH 1259.01
USDT 1.00
SBD 2.16