dkxm

in #artzone3 years ago

n image"John Rainier, uas qhia txog ib pawg virgins"
Lus Txhais:

Yav tas los Thawj Tswj Hwm Thomas Jennifer
Koj tabtom ua si nraub nrawm Villa tam sim no
Kuv yuav tsum tawm hauv tsev vim yog kev ploj zuj zus.
George tau txuam nrog Liverpool players nrog kev ua si hauv xov tooj thiab tsiv mus rau Champions League raws li ib tug yeeb ncuab.
Tsis muaj teeb meem dab tsi, ib tug 37-xyoo-laus ntawm Johnry Valley Group twb yog ib tug tswv cuab.
Felix yog tus khiav ntawm qhov kev ua si
Nyob zoo, Travi. Viktor General Alex Ferguson tseem yog qhov kev ua si thiab Terry tsis tau txais nws.
Club "Aston Vila" ua rau kev rov nyiaj txiag, muaj kev tshawb nrhiav qhov tseeb. Nws yog qhov tseem ceeb uas tus tswv ntawm Toni-lahla pab pawg ua haujlwm.
Terry tau tawm mus saib Lily.

John #

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-31T05:00:24
Account Level: 1
Total XP: 279.50/200.00
Total Photos: 43
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.95
TRX 0.13
JST 0.135
BTC 55464.93
ETH 2369.65
BNB 585.19
SBD 8.00