Dreaming on paper...steemCreated with Sketch.

in art •  10 months ago 

Cloud making machine. Maszyna do robienia chmur.

IMG_0528.JPG

Rok 2018

Rysunek z wyobraźni:Drawing from imagination:
arkusz 50x7050x70 sheet
ołówki (HB, B, 2B, 4B)pencils (HB, B, 2B, 4B)
3 godziny3 hours

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

sigueme y disfruta de mi contenido

Mega rysunek :)

Cieszę się, że się podoba ☺️

Można od Ciebie Ola kupić jakieś rysunki?? Zawsze mi się podobały prace w ołówku, te Twoje są super :)

Nie spodziewałam się, że ktoś mnie o to kiedykolwiek zapyta 😯 Nigdy się nad tym nie zastanawiałam... Prac mam dużo, ale darzę je ogromnym sentymentem. Zwłaszcza teraz, kiedy nie mam czasu na rysunek 😔 Może jeśli powrocilabym do tego... Ale naprawdę mi miło, że ktoś spoza rodziny je docenia.

Bardzo ciekawe rysunki Ola. Jak kiedyś będziesz miała czas i jakąś wizję to narysuj mi jakąś abstrakcję związaną z bitcoinem. Jak nie znajdziesz chwili to trudno, ale rysunki, które tworzysz są super :) Idź w tym kierunku i nie marnuj talentu :) pozdrawiam i powodzenia w Twoich działaniach :)

Congratulations @vvasy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 50 comments. Your next target is to reach 100 comments.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!