Sort:  

Wow ...beautiful colors of texture. Very natural.

Helaas een vote waarde van niks hier, maar leuk om te zien dat je nog steeds schitterende patronen maakt. Voor mijn gevoel is de stijl inmiddels anders maar ze zijn nog steeds geweldig.

Dank voor je leuke complimenten!

Leuk je weer eens terug te zien hier op steemit, ik dacht dat je ermee gekapt was.

Ik ben actiever op Whaleshares.

Veel mensen blijven op Steemit en vullen de Whaleshares blockchain dmv cross-posting. Aangezien ik Whaleshares leuker vind, ook veel meer bij betrokken ben, doe ik het afentoe andersom.

Met Steemit zelf heb ik niet zoveel, oude bekenden terugzien vind ik dan wel weer heel leuk.

Whaleshares is in afwachting van HF4. Daarna eens kijken of er een actie gestart kan worden om mensen over te halen.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23607.89
ETH 1664.58
USDT 1.00
SBD 2.66