Flower power...czekając na wiosnę:)

in art •  last year  (edited)

Czekam na wiosnę, jak pewnie każdy ze Stimowiczów:)
Ale w tym roku, coś nie bardzo chce do nas przyjść.
Mimo wszystko, dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny!
Welcome :) Z tej okazji moja flower power grafika:)

I'm waiting for spring...
But this year, spring doesn't want to come to us. I don't know why :(
But, after all, today is the first day of calendar spring.
Welcome! And on this occasion my power flower artwork :)

Hope you will like it!!Wiosna.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!